Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering stond de tienjarenvisie op het sociaal domein op de agenda. Onder de titel ‘Wij zijn Hilversum’ presenteerde het college van burgemeester en wethouders hoe onder andere de langdurige zorg, jeugdzorg en sociale zekerheid (bijv. uitkeringen) eruit moet zien in 2033. Het is een visie op hoofdlijnen, dus de verdere uitwerking in beleid komt later dit jaar.

De fractie is enthousiast over de visie. Er is gekozen om breder te kijken dan het sociaal domein alleen. Onderwijs, cultuur en sport spelen hierin ook een rol en worden betrokken in de uitwerking van de plannen. De toon is positief en kijkt vanuit de kracht die er in de mensen zit. Er is oog voor het individu, precies zoals wij liberalen het graag zien. Ook wordt duidelijk benoemd dat er begrenzingen zijn aan de mogelijkheden die de gemeente heeft. Niet voor alles kan naar de overheid gekeken worden en sommige dingen horen bij het normale leven. Een gestoten kleine teen is geen reden om een traplift aan te vragen.

In het stukje over verbondenheid miste de VVD in een opsomming van betrokkenen maatschappelijke organisaties, culturele instellingen, onderwijsinstellingen én ondernemers. Door deze te benoemen gaat er een bepaalde erkenning uit naar de inspanningen die nu en in de toekomst geleverd worden. Het amendement om deze vier opgenomen te krijgen is met overgrote meerderheid aangenomen. Alleen de PvdA vond het schijnbaar niet nodig om die erkenning te geven.

In de uitwerking van de visie mag wat ons betreft die eerder genoemde begrenzing nog sterker aangezet worden. Wij maken ons zorgen om de kosten van het sociaal domein. De VVD blijft hier alert op en we hebben de wethouder gevraagd hetzelfde te doen. Bovendien moet niet de indruk worden gewekt dat uiteindelijk alle problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon door ingrijpen van de overheid. Er moet zelfredzaamheid overblijven, immers is dat wat de mens waardvol maakt.

Gerard Ekelmans
Raadslid VVD, woordvoerder sociaal domein
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via g.j.ekelmans@gmail.com