Eind 2022 werden 30 sportclubs geconfronteerd met een huurverhoging van 14,53%. Deze huurverhoging komt van Sportfondsen, door de gemeente aangesteld voor de exploitatie van zwembad De Lieberg en de verschillende sporthallen in Hilversum.

Eerder stelde de Hilversumse VVD al artikel 41 vragen om opheldering te vragen bij de verantwoordelijke wethouder. Omdat er nog altijd geen oplossing was en de verenigingen op het punt stonden om de contributies te verhogen, heeft onze fractie besloten om naar een andere instrument te grijpen: een motie. Met een motie geeft de gemeenteraad een verzoek (of eigenlijk een opdracht) aan het college. Als de motie ten minste op een meerderheid in de raad kan rekenen.

Motie 23/73 werd aan het einde van de gemeenteraadsvergadering op 17 mei besproken. Die motie geeft de wethouder de opdracht om de huurverhoging in 2023 en 2024 deels te compenseren, waardoor het inflatie effect gedempt wordt. Na een debat met enkele partijen werd de motie met 32 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.

Hiermee hebben deze 30 sportclubs nu duidelijkheid, met dank aan de VVD. De lokale kranten hebben er mooi aandacht aan gegeven; de links naar de artikelen staan hieronder.

Tobias Westerneng
Raadslid VVD

https://www.gooieneembode.nl/nieuws/politiek/314774/hilversum-helpt-sportclubs-die-huren-bij-sportfondsen-met-bet
https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20230518_37254626