Bij het uitrollen van het nieuwe beleid vertel ik aan iedereen (deze week nog aan inwoners van Oost in de Morgensterkerk) dat we geen extra geld verdienen aan de nieuwe straten waar we betaald parkeren invoeren.

Ik heb de reacties van de inmiddels ruim 2.800 keer ondertekende petitie allemaal gelezen en daar blijkt uit dat héél veel inwoners denken dat we dit wèl doen om geld te verdienen. Geldklopperij wordt het vaak genoemd.

We maken inderdaad winst op parkeren, zo’n 1,5 miljoen euro. Dit geld komt van onze parkeergarages en het straatparkeren in de winkelgebieden. Dit is altijd zo geweest. We vinden daar als VVD ook wel wat van, maar een gat van 1,5 miljoen in de begroting slaan in tijden van krapte is wel ingewikkeld, en het is onvermijdelijk dat je geld verdient aan parkeergarages omdat de gemeente nu eenmaal (bij wet) verplicht is marktconforme uurtarieven te hanteren.

In ons coalitieakkoord staat dat parkeren geen verdienmodel is. Daarmee bedoelen we, dat het toevoegen van nieuwe betaald-parkeren gebieden zoals binnenkort in Oost, geen extra inkomsten voor de gemeente mag opleveren.

Dit staat als uitgangspunt in het coalitieakkoord, maar nu is het ook vastgelegd in een breed ondersteunde motie.

Met deze motie leggen we vast dat de gemeente niet mag rekenen op méér dan 1,5 miljoen euro en dat er eigenlijk ook niet meer opbrengsten zouden moeten zijn. Zijn die er wel, dan gebruiken we dat geld om het parkeren in Hilversum beter te maken in de breedste zin van het woord en verlagen we het jaar erop de tarieven.

Nu is het niet meer alleen een belofte, maar ook een door de raad vastgesteld kader. Wel zo eerlijk naar onze inwoners toe!

Hidde Fennema
Fractie VVD