Na jarenlang van planvorming, discussie en participatie is er op 10 juli jl. in de raadsvergadering een positief besluit genomen over de bestemming van de Stam Garage aan de Bosdrift. De garage wil weg uit het pand, de Hoogvliet die nu aan de Admiraal de Ruijterlaan zit wil erin. Op de huidige locatie geeft de supermarkt aan niet te kunnen blijven zitten. Het pand aan de Bosdrift biedt meer mogelijkheden. Die locatie ligt centraler in de wijk en maakt dat de supermarkt behouden kan blijven voor de buurt.

De VVD heeft ingestemd met de mogelijkheid om op de Bosdrift een supermarkt te realiseren. Dit ging niet zonder slag of stoot. Een deel van de inwoners in de buurt is tegen. Er is echter ook een groep voor. De extremen in de groepen laten duidelijk van zich horen. Alle belangen afwegende concludeerde de VVD fractie dat de nieuwe locatie toekomstbestendiger is. Dit was geen makkelijk besluit. We zien en horen de moeite die de tegenstanders hebben met de verhuizing.

Uiteindelijk zien wij dat de Hoogvliet met de buurt heeft gezocht naar een goede invulling van een supermarkt op deze plek. Er is rekening gehouden met geluidsoverlast, er komen eigen parkeerplaatsen voor de bewoners boven de supermarkt en het plan is aangepast aan de wensen van inwoners, omliggende scholen en begraafplaatsen.

De VVD wil dat het een bescheiden buurtsupermarkt blijft. Dat dit niet ten kosten mag gaan van de leefbaarheid, verkeersveiligheid en kwaliteit van de buurt is evident. Een centrale locatie in Hilversum Zuid is van belang voor de toekomst, dienend aan de behoefte in die wijk.

Tijn Hekkelman en Gerard Ekelmans