Klik hier voor ons programma

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Recente nieuwsberichten & publicaties

VVD enthousiast over Hilversumse Summer Games

25 juni 2021|

De coronacrisis heeft grote impact op de samenleving. In de gemeenteraad heeft de VVD gepleit voor aandacht voor beweegarmoede. Naast directe actie op zorg en financieel vlak, is voldoende bewegen een prioriteit voor de Hilversumse VVD. Vooral bij jongeren is de beweegactiviteit [...]

Nieuw bestuur aangetreden bij VVD Hilversum

9 juni 2021|

Tijdens de online Algemene Ledenvergadering van donderdag 20 mei is een nieuw bestuur aangetreden. Voorzitter Hajo Binsbergen trad af omdat hij zich beschikbaar stelt voor de raad, en werd ad interim vervangen door Age Fluitman. Secretaris Gerard Ekelmans trad na twee termijnen [...]

Regionale Energie Strategie: not in my backyard?

20 mei 2021|

Woensdag 19 mei was woordvoerder Duurzaamheid Hidde Fennema te gast bij de Reflectiebijeenkomst van de Regionale Energie Strategie. Hier sprak hij onder andere over windmolens in de Gooise natuur, NIMBY-gedrag, de te beperkte opzet van de RES en de verantwoordelijkheden van de [...]

Bedrijven en inwoners: kansen om vitaal de Coronacrisis uit te komen

12 maart 2021|

Een jaar geleden begon de wereldwijde gezondheidscrisis, dit werd een economische crisis en inmiddels kunnen we ook spreken van een maatschappelijke crisis. Op donderdagavond 11 maart sprak de gemeenteraad met het college van Burgemeester en wethouders over de Corona impact op de [...]

Nieuw zwembad in Hilversum: om te lessen, sporten en bewegen

12 maart 2021|

In de commissievergadering van 10 maart sprak de gemeenteraad over de zogenaamde configuratie van het nieuw te bouwen zwembad. De vergadering verliep via Zoom, het vorige besluit rond het zwembad over de locatie was in maart 2020 nog ‘gewoon’ in het mooie [...]

  • (c) Foto Miché : https://www.fotomiche.nl/

Hidde Fennema Hilversums politicus van het jaar

14 februari 2021|

(c) Foto Miché : https://www.fotomiche.nl/ Hidde Fennema is door de inwoners van Hilversum gekozen tot politicus van het jaar. Hij won de publieksprijs in de door de Stichting Politiek Debat Hilversum uitgeschreven verkiezing. Hidde is sinds 2016 gemeenteraadslid voor de VVD als [...]

Kaders en controle in sociaal domein

29 januari 2021|

Tijdens de gemeenteraad van 27-1-2021 stond een motie op de agenda. Als de meerderheid van de gemeenteraad voor een motie stemt, is de motie aangenomen en is het een opdracht geworden die uitgevoerd gaat worden. Deze motie was zogenaamd ‘vreemd aan de [...]

Wie-is-het-groenst wedloop jaagt inwoner op kosten

20 januari 2021|

In januari 2021, op een avond waarop Nederland in lockdown zit terwijl in Washington het Capitool onderwerp is van een ware bestorming, besprak de Raad de uitgangspunten voor het project waarmee Hilversum in 2040 van het aardgas af moet zijn. En in [...]

Ruud Verkuijlen kandidaat Tweede Kamer

24 december 2020|

Hilversums VVD Raadslid Ruud Verkuijlen staat op de conceptkandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. De Hilversumse VVD is daar zeer trots op en hoopt niet alleen dat Ruud zijn positie op de lijst weet vast te houden tijdens de ledenraadpleging, [...]

Negen aanpassingen landelijk programma door Hilversumse VVD!

16 december 2020|

Wist je dat je als je lid bent van de VVD je ook héél direct invloed kunt uitoefenen op wat er op landelijk, provinciaal en op gemeentelijk niveau aan plannen bedacht wordt? De afgelopen weken zijn hiervan een mooi voorbeeld. Stel, je [...]

Geen windmolens bij de afslag A27 Hilversum!

16 december 2020|

Gisteren kwam de RES Regio Noord-Holland Zuid met haar (196 pagina's tellende) reactienota. Dit is een reactie op de vele brieven met wensen en bedenkingen die zijn ingediend door de diverse gemeentes na de publicatie van de concept-RES. Ik heb al vaak [...]

VVD Staat voor investeren en een zakelijke aanpak in het sociaal domein

18 november 2020|

Het motto van de begroting is ‘zorgen voor nu en werken aan morgen’. Een passende titel wat de VVD betreft, want het zijn bijzondere tijden waarin de gemeenteraad de begroting 2021 voor Hilversum bespreekt en goedkeurt. Veel inwoners zijn bezig met hun [...]

Eerste digitale ALV Hilversumse VVD

13 november 2020|

Op donderdag 12 november was de primeur: de eerste digitale Algemene Ledenvergadering van de Hilversumse VVD. In een virtuele vergaderruimte bespraken de leden de verenigingszaken van de partij en de komende landelijke en lokale verkiezingen. Zoals iedere najaars ALV werd de begroting [...]

VVD: Snel kijken of we wel door moeten gaan met de oranje PMD-bak

12 november 2020|

Woensdag 11 november behandelde de Raad de “Startmemo nieuwe Grondstoffenvisie”. In zo’n startmemo geeft de steller, in dit geval de regio, aan dat er een nieuw beleidsstuk geschreven gaat worden. En dat is het moment waarop de gemeenteraad sturing kan geven aan [...]

ALV Hilversumse VVD 12 november

1 november 2020|

Digitale Algemene Ledenvergadering van de Hilversumse VVD Donderdag 12 november 20.00 uur (online inloop vanaf 19.45 uur) Begin juli was er de hoop en verwachting dat in het najaar de ALV weer ‘in het echt’ kon plaatsvinden. Helaas dwingt de huidige besmettingsgolf [...]

VVD pleit voor algeheel laad- en losverbod op de ring in de ochtendspits

16 september 2020|

De VVD-fractie heeft in de commissie van 16 september het idee gelanceerd om in de algemene plaatselijke verordening (APV) een algeheel laad- en losverbod in te stellen op de binnen- en buitenring. Dit laad- en losverbod geldt: voor alle vormen van laden en [...]

Willem Sprenkeler nieuwe penningmeester

12 juli 2020|

In een schriftelijke Algemene Ledenvergadering (ALV) hebben de leden ingestemd met de benoeming van Willem Sprenkeler als penningmeester van het bestuur. Daarnaast hebben de leden de jaarrekening over 2019 vastgesteld. De voor de Hilversumse VVD eerste schriftelijke ALV is goed en voorspoedig [...]

Bouwen zonder uitzicht op een parkeervergunning

29 juni 2020|

De VVD stelde wethouder Wolthers de volgende vraag: Wij lazen dit artikel over het onderzoek dat loopt naar het verlagen van de parkeernorm bij nieuwe ontwikkelingen. De VVD vindt deze insteek te eenzijdig. Als je voor een totale ontwikkeling de norm verlaagt, [...]

De regionale energie strategie (RES)

26 juni 2020|

Dit was onze bijdrage in de commissie van 25 juni 2020. Als u liever kijkt dan leest, staat het filmpje van onze bijdrage onderaan deze pagina. Het proces Het proces om te komen tot deze concept RES komt in de ogen van [...]

Schriftelijke ALV Hilversumse VVD

16 juni 2020|

De leden van de Hilversumse VVD hebben op 15 juni jl. een e-mail ontvangen van het bestuur met hierin drie voorgenomen besluiten. Deze zogenaamde schriftelijke Algemene Ledenvergadering (ALV) is de vervanging van de voorjaars ALV traditioneel in mei, enkele weken voor het [...]

De Hilversumse VVD zit niet stil: #ikshoplokaal en #goedvoorbeeld

14 juni 2020|

In december vorig jaar werd in de Chinese miljoenenstad Wuhan bij verschillende mensen een, zoals dat werd omschreven, ‘longontsteking van onbekende oorsprong’ waargenomen. Een maand later werd het virus  SARS-CoV-2 (een nieuw corona virus en veroorzaker van de ziekte Covid-19) voor het eerst geïdentificeerd. De oorsprong was [...]

Geen plaats voor biomassacentrale op Arenapark 2.0

13 juni 2020|

Weinig inwoners weten het, maar op het Arenapark staat momenteel een biomassacentrale. Ooit leek het een goed idee om de kantoorgebouwen daar te verwarmen door een ‘grote houtkachel’ naast de Gooise Atletiek Club te plaatsen. Door het verbranden van houtsnippers wordt er [...]

College onderschrijft belang buitenspelen na vragen VVD

6 juni 2020|

De Hilversumse VVD vindt sporten en bewegen heel belangrijk. Wij maken ons dan ook zorgen om de beweegarmoede die ontstaat en zijn daarom blij met het pamflet 'Bewegen, het nieuwe normaal' dat recent aandacht heeft gevraagd voor dit belangrijke onderwerp. VVD raadslid [...]

VVD-wethouders lichten Kadernota toe

17 mei 2020|

In een zogenoemde Kadernota maakt het college van Burgemeester en Wethouders afwegingen op welke terreinen meer kan worden uitgegeven en waar er mogelijk bezuinigd kan worden. Het is uiteindelijk aan de raad om de kaders vast te stellen voor de uitwerking van [...]

Aankondiging digitale ALV

9 mei 2020|

Beste liberalen, Helaas bevinden we ons nog steeds in een "intelligente lockdown" vanwege de uitbraak van Covid-19. Ik hoop dat u allen nog gezond bent en economisch niet te hard bent geraakt. Samen gaan we hier uitkomen. In de maand mei is [...]

Maak de ambitie op het beweegonderwijs concreet

7 mei 2020|

Die oproep deed VVD gemeenteraadslid Tobias Westerneng aan wethouder Wolthers van Onderwijs. In de (online) gemeenteraad bespraken we op 6 mei het Integraal Huisvestingsplan. In dat plan is voor de komende 15 jaar in kaart gebracht welk onderhoud de gemeente gaat doen [...]

VVD tegen inbesteding van doelgroepenvervoer; kritisch op rol Regio G&V

6 mei 2020|

6 mei 2020. Hilversum maakt samen met Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren deel uit van het samenwerkingsverband en uitvoeringsorganisatie Regio Gooi en Vechtstreek. ‘De Regio’, zoals het genoemd wordt, organiseert onder andere de afvalinzameling door de GAD, de [...]

De Johannes Geradtsweg is vol

3 mei 2020|

Er is veel ophef rondom de Johannes Geradtsweg. Politieke partijen buitelen over elkaar heen om om het hardst te roepen dat we geen besluit moeten nemen. Waar waren al die partijen 3 jaar geleden? De enige partij die al jaren keihard onderkent [...]

Wie is de baas op straat in Kerkelanden?

25 april 2020|

In de achterliggende periode hebben er verschillende incidenten plaats gevonden in de wijk Kerkelanden. Juist in een periode waarin een beroep gedaan wordt op het nemen van verantwoordelijkheid voor anderen en jezelf, geeft een groep Hilversumse jongeren niet thuis. De groep laat [...]

Géén windmolens langs de hei bij Hilversum!

25 april 2020|

Deze week (22 april) werd de conceptversie van de Regionale Energie Strategie gepubliceerd. Er is een zogeheten 'zoekgebied' ingetekend om windturbines van 200m hoog langs de hei bij Hilversum te plaatsen. Dat is zo hoog als twee Vitus-torens of vijf Entrada's op [...]

Motie geen-windmolens-binnen-600-meter voorlopig aangehouden na toezegging

5 maart 2020|

In de Raadsvergadering van 4 maart 2020 heeft de VVD, samen met D66, Hart voor Hilversum, CDA, ChristenUnie en de SP een motie ingediend. Dit omdat de Provincie de 600-metergrens heeft losgelaten voor windturbines. Hierdoor zouden windmolens vervelend dichtbij bebouwing kunnen komen [...]

Vooruit? Mee doen!

28 februari 2020|

Slechts zo’n 2,5% van de kiesgerechtigden in Nederland is lid van een politieke partij, terwijl bij lokale en landelijke verkiezingen tussen de 50% en 80% van de mensen stemt. Veel mensen stemmen dus wel, maar hebben weinig zicht op wat er binnen de politieke [...]

Oversteek Melkpad / Naarderstraat aangepakt

18 februari 2020|

Soms zijn het de kleine dingen die het 'm doen. Sinds 2017 stelt de VVD vragen bij de onoverzichtelijke en gevaarlijke inrichting van de kruising Melpad / Naarderstraat. Voor fietsers die vanaf de Bussumerstraat naar de Naarderstraat willen is het een flinke [...]

Goed zwembad belangrijk voor Hilversum

29 januari 2020|

Goede sport- en beweegvoorzieningen in Hilversum vinden wij als VVD heel belangrijk. Daarbij geldt dat een sportcomplex -zoals een zwembad- moet voldoen aan de wensen van de gebruikers én aan de huidige veiligheidseisen. Bij het huidige zwembad De Lieberg is dat niet [...]

Afscheid Wimar Jaeger

24 januari 2020|

Vandaag heeft Wimar Jaeger bekend gemaakt dat hij terugtreedt als wethouder. De afgelopen 6 jaar hebben wij intensief en in goede harmonie samengewerkt, met veel enthousiasme en energie voor een welvarend Hilversum. Wij hebben begrip voor de persoonlijke afweging die de heer [...]

Hilversumse groei: voor Hilversum!

7 januari 2020|

De Gooi- en Eemlander schrijft dat Hilversum geen 10.000 woningen nodig heeft voor haar 'natuurlijke groei' en dat we 'voor Amsterdam' gaan bouwen. Graag wil ik hierop reageren en betogen waarom we ons niet moeten laten verstikken in spruitjeslucht en in een [...]

Nieuwjaarsborrel Hilversumse VVD

5 januari 2020|

Zondag 19 januari 2020 is de Nieuwjaarsborrel van de Hilversumse VVD. Vanaf 16.00 uur bent u van harte welkom in café De Jonge Haan aan de 's-Gravelandseweg. Tijdens de borrel kunnen we napraten over het afgelopen jaar. Over landelijke thema's zoals een [...]