Klik hier voor ons programma

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Recente nieuwsberichten & publicaties

Hilversumse VVD steunt sportclubs met motie

22 mei 2023|

Eind 2022 werden 30 sportclubs geconfronteerd met een huurverhoging van 14,53%. Deze huurverhoging komt van Sportfondsen, door de gemeente aangesteld voor de exploitatie van zwembad De Lieberg en de verschillende sporthallen in Hilversum. Eerder stelde de Hilversumse VVD al artikel 41 vragen [...]

Cultuurbeleid “Momentum” aangenomen

4 mei 2023|

In de raadsvergadering van 9 april is het nieuwe cultuurbeleid "Momentum" aangenomen. Een titel die verwijst naar de enorme dynamiek, creativiteit en energie die in cultureel en kunstzinnig Hilversum voelbaar is. Met het nieuwe cultuurbeleid wil de gemeente Hilversum het culturele aanbod [...]

Toekomstvisie Sociaal Domein

24 april 2023|

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering stond de tienjarenvisie op het sociaal domein op de agenda. Onder de titel ‘Wij zijn Hilversum’ presenteerde het college van burgemeester en wethouders hoe onder andere de langdurige zorg, jeugdzorg en sociale zekerheid (bijv. uitkeringen) eruit moet zien [...]

Lokale politiek: werken aan oplossingen of stokpaardjes berijden?

17 maart 2023|

Woensdag 8 maart stond een motie van de VVD op de agenda, gesteund door BVNL en het CDA. Daarin werd het college gevraagd in gesprek te gaan met scholen over parkeerproblematiek van leerkrachten. Doordat we besloten hebben betaald parkeren uit te breiden [...]

Gebiedsagenda bedrijventerrein Zuidwest

21 februari 2023|

In de Commissie Economie bespraken de Hilversumse raadsfracties op 15 februari 2023 de startnotitie voor de Gebiedsagenda voor bedrijventerrein Zuidwest. Een belangrijk onderwerp, want er zijn in dit deel van Hilversum veel bedrijven gevestigd en daarmee is dit gebied van groot belang [...]

Hilversum op het NS Nachtnet

20 januari 2023|

Toen ik hoorde dat Hilversum in de commissie van 18 januari ging over de aansluiting op het nachtnet werd ik meteen enthousiast. Het staat al even in ons verkiezingsprogramma en het is een goede ontwikkeling voor Hilversum als centrumgemeente en grootste gemeente [...]

Algemene Beschouwingen begroting 2023

10 november 2022|

We hebben een pittige tijd achter de rug met de coronapandemie en de onrechtmatige oorlog in Oekraïne, en ook de komende tijd zal het nog wel even pittig blijven. Hilversum staat voor uitdagingen zoals krapte op de arbeidsmarkt en de huizenmarkt, de [...]

VVD wil meedenken over criteria voor geschikte opvanglocaties

7 oktober 2022|

De VVD heeft langs meerdere wegen aangegeven mee te willen denken over de criteria om te bepalen welke locaties geschikt zijn voor de opvang van Oekraïense ontheemden en statushouders. Dit stuitte op verzet van enkele andere partijen, omdat die daaruit dachten te [...]

Akkoord bereikt met Hart voor Hilversum, GroenLinks en CDA

25 mei 2022|

De VVD fractie heeft samen met de fracties van Hart voor Hilversum, GroenLinks en CDA een akkoord bereikt. De tekst van het akkoord is af. Het wordt nu klaargemaakt voor verspreiding. Er komen 5 wethouders. Hart voor Hilversum gaat 2 wethouders leveren [...]

Terugblik inspiratiesessie Sport & bewegen 10-2-2022

28 maart 2022|

Op 10 februari jl. namen 60 geïnteresseerden deel aan een door de Hilversumse VVD georganiseerde online inspiratiesessie over Sport & Bewegen. In de Zoom sessie gaven twee sprekers hun visie: Erik Scherder (Hoogleraar neuropsychologie VU en Lid van de Nederlandse Sportraad) en [...]

Een fris liberaal programma voor een bruisend Hilversum

10 maart 2022|

Beste Hilversummer, Met veel trots presenteren wij u ons programma voor de verkiezingen van de gemeenteraad van 16 maart 2022! Klik op onderstaande infographic voor de belangrijkste punten. De afgelopen vier jaar heeft de Hilversumse VVD zich in de gemeenteraad en in [...]

Renovatie atletiekbaan: uitbreiding zorgt voor meer sport

7 februari 2022|

De atletiekbaan van de Gooise Atletiekclub in Hilversum (GAC) moet gerenoveerd worden. Dergelijk onderhoud is normaal gesproken opgenomen in het meerjarig onderhoudsprogramma sport. Bij inspectie is vastgesteld dat de asfaltlaag onder de baan aan vervanging toe is. En dat was niet begroot. [...]

In overleg met het Vliegveld

3 februari 2022|

Kortgeleden is Hidde namens het campagneteam in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van Vliegveld Hilversum, Vliegveld Teuge, de Nederlandse Vereniging van Luchthavens (NVL), de Netherlands Association of Commercial Aviation (NACA), de Aircraft Owners & Pilots Association, omwonenden en exploitanten. Twintig man had de [...]

Jeugdzorg: niet iedere hulpvraag is een zorgvraag

1 februari 2022|

Bijna 1 op de 10 Hilversumse jongeren heeft jeugdzorg. Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de jeugdzorg. Eerder schreven wij al dat bijna een op de tien jongeren in Hilversum een vorm van jeugdhulp ontvangt. De groei van het aantal [...]

Werken, wonen én sporten op het Arenapark, maar niet te hoog!

13 januari 2022|

Op woensdag 12 januari sprak de gemeenteraad over de toekomst van het Arenapark. En niet voor het eerst. In 2019 stelden we al uitgangspunten vast en in 2020 een zogenaamd Masterplan. Nu lagen er drie scenario’s van de wethouder op tafel. In [...]

Stem lokaal!

11 januari 2022|

Dit is de column die verscheen op de Raadspagina in de Gooi- en Eembode van donderdag 2 december 2021. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Dit is het moment dat de lokale politici de boer op gaan om hun standpunten aan de man te [...]

KiesKompas

10 januari 2022|

Samen met nagenoeg alle andere partijen hebben we stellingen bedacht voor het Kieskompas voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Elke partij heeft zelf een paar stellingen bedacht, die zijn samengevoegd en aangescherpt, en zo zijn we tot 30 stellingen gekomen. Dat ons verkiezingsprogramma behoorlijk [...]

Gaat de VVD nou ineens Vliegveld Hilversum afschaffen?

2 januari 2022|

Let op hoor, dit is een “longread”, om een beetje context te schetsen. Om duidelijk te maken waarom deze zin in het verkiezingspogramma van de Hilversumse VVD staat: Er wordt onderzoek gedaan naar de wenselijkheid en mogelijkheden van het transformeren van Vliegveld [...]

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2022

28 november 2021|

Op zondag 28 november heeft de Algemene Ledenvergadering de kandidatenlijst van de Hilversumse VVD voor de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 vastgesteld. De vergaderde leden schaarden zich in groten getale achter het voorstel van het bestuur. Lijsttrekker Arno Scheepers zei hierover tot slot: [...]

Eindelijk: actie op geothermie!

11 november 2021|

Woensdag 10 november 2021 heeft de gemeenteraad van Hilversum ingestemd met ons amendement om komend jaar onderzoek te gaan doen naar geothermie. De VVD probeert dit onderwerp al 4 jaar op de kaart te krijgen. Veel krantenartikelen, moties en amendementen later is [...]

Compensatie voor jeugdzorgkosten is geen extra geld!

8 november 2021|

Compensatie voor jeugdzorgkosten wordt onterecht geframed als ‘extra geld’; structureel meer geld is nodig, maar niet de oplossing. ‘Een deel van de 1,3 miljard euro die gemeenten krijgen voor tekorten in de jeugdzorg, wordt uitgegeven aan andere dingen’ berichtte de NOS op [...]

De regio, dat zijn wij!

1 november 2021|

1 november 2021. De Regio is een bedrijf dat we met Blaricum, Gooise Meren, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren zelf opgericht hebben. Eemnes doet (deels) ook mee maar is geen volwaardig lid. We zijn er ook zelf de baas van; de Regio, [...]

VVD: ‘Duurzaam wonen voor alle Hilversummers bereikbaar’

22 oktober 2021|

We zijn verplicht actie te ondernemen, ook naar toekomstige generaties toe. De klimaatverandering is een ontwikkeling die vraagt om een effectieve en doortastende aanpak. Een aanpak die een steentje bijdraagt aan het tegengaan van klimaatverandering, maar ook een aanpak die ons als [...]

Zorgcowboys worden rijk van jeugdzorg? De realiteit is veel gecompliceerder.

28 september 2021|

‘Rijk worden van jeugdzorg. Commerciële nieuwkomers maken forse winsten van tonnen of zelfs miljoenen. Gaat al het geld wel naar de zorg voor kwetsbare kinderen?’ Dit kopte de Gooi- en Eemlander op 18 september 2021 naar aanleiding van grootschalig onderzoek door de [...]

Voorzittershamer overgedragen aan Age Fluitman

16 juli 2021|

Op donderdag 15 juli heeft interim-voorzitter Age Fluitman alsnog de voorzittershamer van de Hilversumse VVD in ontvangst genomen van scheidend voorzitter Hajo Binsbergen. Age is tijdens de digitale ALV van 20 mei door de leden aangesteld als interim-voorzitter en is sindsdien met [...]

VVD stemt – mopperend – in met Regionale Energie Strategie 1.0

9 juli 2021|

De VVD heeft deze week ingestemd met de Regionale Energie Strategie 1.0. We hebben daarbij de volgende punten gemaakt, want helemaal happy zijn we er niet mee. Wij vinden de RES nog steeds geen strategie maar een tamelijk ordinaire oefening [...]

GAD Begroting: betalen of verschralen!

30 juni 2021|

Als je in de politiek plotseling iets voor je kiezen krijgt wat je niet leuk vindt houden we het netjes en zeggen we altijd dat we “onaangenaam verrast” zijn. Nou, de VVD is onaangenaam verrast door de begroting van de Regio Gooi- [...]

VVD enthousiast over Hilversumse Summer Games

25 juni 2021|

De coronacrisis heeft grote impact op de samenleving. In de gemeenteraad heeft de VVD gepleit voor aandacht voor beweegarmoede. Naast directe actie op zorg en financieel vlak, is voldoende bewegen een prioriteit voor de Hilversumse VVD. Vooral bij jongeren is de beweegactiviteit [...]

Nieuw bestuur aangetreden bij VVD Hilversum

9 juni 2021|

Tijdens de online Algemene Ledenvergadering van donderdag 20 mei is een nieuw bestuur aangetreden. Voorzitter Hajo Binsbergen trad af omdat hij zich beschikbaar stelt voor de raad, en werd ad interim vervangen door Age Fluitman. Secretaris Gerard Ekelmans trad na twee termijnen [...]

Regionale Energie Strategie: not in my backyard?

20 mei 2021|

Woensdag 19 mei was woordvoerder Duurzaamheid Hidde Fennema te gast bij de Reflectiebijeenkomst van de Regionale Energie Strategie. Hier sprak hij onder andere over windmolens in de Gooise natuur, NIMBY-gedrag, de te beperkte opzet van de RES en de verantwoordelijkheden van de [...]

Bedrijven en inwoners: kansen om vitaal de Coronacrisis uit te komen

12 maart 2021|

Een jaar geleden begon de wereldwijde gezondheidscrisis, dit werd een economische crisis en inmiddels kunnen we ook spreken van een maatschappelijke crisis. Op donderdagavond 11 maart sprak de gemeenteraad met het college van Burgemeester en wethouders over de Corona impact op de [...]

Nieuw zwembad in Hilversum: om te lessen, sporten en bewegen

12 maart 2021|

In de commissievergadering van 10 maart sprak de gemeenteraad over de zogenaamde configuratie van het nieuw te bouwen zwembad. De vergadering verliep via Zoom, het vorige besluit rond het zwembad over de locatie was in maart 2020 nog ‘gewoon’ in het mooie [...]

  • (c) Foto Miché : https://www.fotomiche.nl/

Hidde Fennema Hilversums politicus van het jaar

14 februari 2021|

(c) Foto Miché : https://www.fotomiche.nl/ Hidde Fennema is door de inwoners van Hilversum gekozen tot politicus van het jaar. Hij won de publieksprijs in de door de Stichting Politiek Debat Hilversum uitgeschreven verkiezing. Hidde is sinds 2016 gemeenteraadslid voor de VVD als [...]

Kaders en controle in sociaal domein

29 januari 2021|

Tijdens de gemeenteraad van 27-1-2021 stond een motie op de agenda. Als de meerderheid van de gemeenteraad voor een motie stemt, is de motie aangenomen en is het een opdracht geworden die uitgevoerd gaat worden. Deze motie was zogenaamd ‘vreemd aan de [...]

Wie-is-het-groenst wedloop jaagt inwoner op kosten

20 januari 2021|

In januari 2021, op een avond waarop Nederland in lockdown zit terwijl in Washington het Capitool onderwerp is van een ware bestorming, besprak de Raad de uitgangspunten voor het project waarmee Hilversum in 2040 van het aardgas af moet zijn. En in [...]

Ruud Verkuijlen kandidaat Tweede Kamer

24 december 2020|

Hilversums VVD Raadslid Ruud Verkuijlen staat op de conceptkandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. De Hilversumse VVD is daar zeer trots op en hoopt niet alleen dat Ruud zijn positie op de lijst weet vast te houden tijdens de ledenraadpleging, [...]

Negen aanpassingen landelijk programma door Hilversumse VVD!

16 december 2020|

Wist je dat je als je lid bent van de VVD je ook héél direct invloed kunt uitoefenen op wat er op landelijk, provinciaal en op gemeentelijk niveau aan plannen bedacht wordt? De afgelopen weken zijn hiervan een mooi voorbeeld. Stel, je [...]

Geen windmolens bij de afslag A27 Hilversum!

16 december 2020|

Gisteren kwam de RES Regio Noord-Holland Zuid met haar (196 pagina's tellende) reactienota. Dit is een reactie op de vele brieven met wensen en bedenkingen die zijn ingediend door de diverse gemeentes na de publicatie van de concept-RES. Ik heb al vaak [...]

VVD Staat voor investeren en een zakelijke aanpak in het sociaal domein

18 november 2020|

Het motto van de begroting is ‘zorgen voor nu en werken aan morgen’. Een passende titel wat de VVD betreft, want het zijn bijzondere tijden waarin de gemeenteraad de begroting 2021 voor Hilversum bespreekt en goedkeurt. Veel inwoners zijn bezig met hun [...]