Jan Lankreijer

Afgelopen week bereikte ons het droeve bericht van het overlijden van Jan Lankreijer.
Jan was van 2006 tot 2009 fractiemedewerker voor de VVD Hilversum en nam in 2009 tussentijds de raadszetel in die vrij kwam bij het vertrek van Riens Meijer. Tot de verkiezingen van maart 2010 bekleedde hij voor de VVD deze functie. Jan richtte zich in onze fractie meteen op economische en ondernemerszaken, waarvan hij veel kennis had en waarvoor hij over een enorm netwerk beschikte. Onvermoeibaar was Jan hiervoor overal in Hilversum namens de VVD aanwezig.

In de voorafgaande jaren was Jan van 1999 tot 2005 voorzitter van de Hilversumse ondernemers vereniging STRO en eerder acht jaar lang voorzitter van MKB Gooi- en vechtstreek. Jan werd voor zijn inzet benoemd tot erevoorzitter van STRO en erelid van BV Hilversum.

Bijna 35 jaar lang tot 2004 bestierde Jan met zijn grote gastvrijheid het bekende hotel-café-restaurant De Waag aan de Groest, dat hij van zijn vader overnam. Hij was een ondernemer en liberaal in hart en nieren en op vele fronten een groot pleitbezorger van het midden- en kleinbedrijf. Hij was o.a. adviseur bij MKB Nederland, adviseur horeca voor de Sociale Wijkrestaurants Amsterdam en verbonden aan het horeca onderwijs bij het ROC als lid van de Horeca klankbordgroep voor de Gooi- en Vechtstreek en in Amsterdam als lid van de expertgroep die de examinatoren beoordeelt.

Op zijn altijd bescheiden, persoonlijke en gepassioneerde manier was Jan tot op het laatst zeer actief met zijn vele maatschappelijke bezigheden.

Wij zullen ons Jan met dankbaarheid blijven herinneren.

Namens fractie en bestuur
Joost van Gilse