Onze fractie

Frits Vogel
Frits VogelFractievoorzitter en woordvoerder Economie
Fractievoorzitter Frits Vogel is geboren en getogen in Hilversum en werkt in de financiële wereld. Sinds 2010 is hij raadslid voor de VVD Hilversum en heeft hij zich ingezet voor verkeer en cultuur. De komende jaren wil hij met zijn team vooral gaan voor een levendiger centrum, veiligheid in de wijken en een groeiende economie. Frits is bereikbaar op: 06-29028958.
Haitske van de Linde
Haitske van de LindeVicefractievoorzitter en woordvoerder RO en Wonen
Haitske van de Linde is raadslid namens de VVD Hilversum. Samen met Edwin Leenheer bemenst zij de commissie RO en Wonen. Zij neemt deel aan de raadswerkgroep Omgevingswet, de raadswerkgroep Vergaderen en de radenadviescommissie Crailo. Ook is zij vicefractievoorzitter. Naast haar werk in de raad is Haitske strategisch communicatieadviseur. Samen met haar gezin woont zij in het Zeeheldenkwartier in Hilversum-Zuid.
Haitske is te bereiken op: 06-28782000.
Ruud Verkuijlen
Ruud VerkuijlenFractiepenningmeester en woordvoerder Veiligheid en Handhaving
Ruud heeft als commissaris bij de politie een schat aan ervaring als het gaat om veiligheid. In zijn eerste termijn als raadslid heeft hij er onder meer voor zorggedragen dat 1.400 Hilversummers in 140 Whatsapp-groepen een actieve bijdrage aan de veiligheid in hun wijk leveren en dat er jeugdboa’s zijn aangesteld om jeugdoverlast te voorkomen. In zijn tweede termijn als raadslid is hij naast woordvoeder veiligheid en handhaving, voorzitter van de agendacommissie en voorzitter van de raadscommissie samenleving. Landelijk is hij actief als voorzitter van het thematisch netwerk Justitie en Veiligheid waarbij hij in nauw contact staat met de VVD Kamerleden in Den Haag rond dit thema. Ruud is bereikbaar op: 06-51519629.
Hidde Fennema
Hidde FennemaRaadslid en woordvoerder Bereikbaarheid en Duurzaamheid
Hidde Fennema is niet geboren, maar wel getogen in Hilversum. Ondernemer in de ICT, maatschappelijk betrokken en in de fractie verantwoordelijk voor de portefeuille Bereikbaarheid en Duurzaamheid. Daarnaast is hij ook plaatsvervangend commissievoorzitter. Hidde is bereikbaar op: 06-41389404.
Tobias Westerneng
Tobias WesternengRaadslid en woordvoerder Sport, Welzijn, en Werk en Inkomen
Tobias Westerneng is raadslid voor de VVD. Hij ging in Hilversum naar de middelbare school en ontdekte zijn passie voor (top-) sport bij de Hilversumse roeivereniging Cornelis Tromp. Tobias werkt als manager Marketingcommunicatie bij TopMondzorg in Hilversum. Zijn drie zoons voetballen bij Victoria en zelf roeit hij weer wekelijks op het Hilversums kanaal. Tobias zet zich in voor een vitaal Hilversum en is bereikbaar op 06-22449533.
Freek Reijmerink
Freek ReijmerinkRaadslid en woordvoerder Sociaal Domein
Freek Reijmerink is opgegroeid in Hilversum en werkzaam in de advocatuur. Binnen de fractie is Freek verantwoordelijk voor het Sociaal Domein. Hij zet zich in voor het verbeteren van de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor alle inwoners die deze voorzieningen nodig hebben. Freek is bereikbaar op: 06-22892483.
Edwin Leenheer
Edwin LeenheerFractiesecretaris en commissielid RO
Edwin is fractiesecretaris en commissielid RO. Post voor de fractie mag naar fractie@vvdhilversum.nl. Edwin is bereikbaar op: 06-15252315.
Sven Tulner
Sven TulnerCommissielid Bereikbaarheid

Onze wethouders

Floris Voorink
Floris VoorinkWethouder
Arno Scheepers
Arno ScheepersWethouder
Arno is wethouder Beheer Openbare Ruimte & Begraven, Grondbeleid en Grondexploitaties, Buurten & Wijken en Gemeentelijk Vastgoed. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de projecten Stationsgebied en Crailo. Arno is geen onbekende in de Hilversumse politiek: van 2010 tot 2016 is hij raadslid voor de VVD geweest. Hij is Register Accountant en heeft 18 jaar in de financiële wereld gewerkt.

Contact over uw buurt?