De Regionale Energie Strategie

De overheid verlangt via de Provincies van alle 30 energieregio’s in het land een “aanbieding”. In deze aanbieding beschrijven alle regio’s wel deel van de oplossing voor “het energievraagstuk” ze op zich willen nemen.

Kort en goed komt het er op neer dat alle regio’s in een document gaan opschrijven, onder meer, hoeveel duurzame energie ze […]

De Regionale Energie Strategie2019-08-29T13:14:30+01:00

Rotondes afsluiten doe je zo veel mogelijk in de zomervakantie

Het klinkt als klein bier, en misschien is het dat ook wel, maar het zijn de kleine dingen die ’t ‘m doen. Of die ’t ‘m niet doen. Ik had nog zó opgelet bij de informatie-avond van het HOV project.

De verbetering van de rotonde Gijsbrecht / Utrechtseweg is namelijk onderdeel van het HOV project. En […]

Rotondes afsluiten doe je zo veel mogelijk in de zomervakantie2019-07-17T15:19:06+01:00

Bijeenkomst ‘Sport & bewegen als welzijnsinstrument’ goed bezocht

Maandagavond 8 juli was Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport en lid van het liberale smaldeel van het kabinet, op uitnodiging van VVD-raadslid Tobias Westerneng te gast in Hilversum. In de Burgerzaal van het Raadhuis was de minister één van de vier sprekers rond het onderwerp: ‘samenspel voor een vitaler Hilversum’.

Tobias vond het […]

Bijeenkomst ‘Sport & bewegen als welzijnsinstrument’ goed bezocht2019-07-15T09:15:10+01:00

Aanpassing Mobiliteitsfonds welkom, met een kleine kanttekening

In Hilversum geldt, zoals in veel gemeenten, een parkeernorm. De parkeernorm dicteert hoeveel parkeerplaatsen een ontwikkelaar moet aanleggen als er een pand, bijvoorbeeld een appartementengebouw, wordt ontwikkeld. De norm is het instrument van de gemeente om af te dwingen dat er, als er huishoudens bij komen, ook parkeerplaatsen bijkomen.

Toch is […]

Aanpassing Mobiliteitsfonds welkom, met een kleine kanttekening2019-06-28T09:30:17+01:00

Misschien toch een geluidsscherm bij de A27?

Bij het lezen van het coalitieakkoord van de Provincie Noord-Holland viel ons de volgende passage op:

“Het Rijk heeft de taak om voldoende geluidswerende maatregelen te nemen rond Rijkswegen. Wij trekken met gemeenten op om dit te borgen. In uitzonderlijke gevallen zijn we bereid om, in nauw overleg met onze partners, op knelpuntlocaties […]

Misschien toch een geluidsscherm bij de A27?2019-06-17T16:22:48+01:00

Windmolens te lijf met aardwarmte

Deze week stond er een groot artikel in de Gooi- en Eemlander voortkomend uit een interview dat de krant bij mij afnam. Het artikel besteedt aandacht aan ultra-diepe geothermie. Ook wijst het erop, dat als wij niet snel in ons mooie Gooi een oplossing vinden om op een acceptabele manier grote hoeveelheden betrouwbare […]

Windmolens te lijf met aardwarmte2019-06-17T09:21:57+01:00

Sportief avondje in het raadhuis

Op 16 april werd in de gemeenteraad gesproken over de toekomst van bedrijventerrein Sportpark Arena. De VVD heeft hierbij het belang onderstreept van drie functies in dit gebied: werken, leren en sporten. De eerste twee zijn een logische keuze met de aanwezigheid van grote werkgevers en opleiders, zoals Nike, NCOI en het ROC. De sportlink […]

Sportief avondje in het raadhuis2019-04-17T21:39:48+01:00

Sociaal plein: water naar de zee dragen?

De Hilversumse VVD maakt zich ernstig zorgen over het functioneren van het Sociaal Plein.

Op 10 april a.s. staan de achterstanden op de agenda van de commissie zorg & samenleving. Het gaat hier om het bericht van 20 maart dat er € 150.000 extra wordt geïnvesteerd om de in 2018 ontstane wachtlijst voor WMO-aanvragen versneld […]

Sociaal plein: water naar de zee dragen?2019-04-17T21:39:58+01:00

Mediastad Hilversum groeit!

De komst van Talpa Nieuws naar Hilversum is het tweede succes dit jaar van een actief beleid vanuit de gemeente om onze mooie Mediastad te promoten. Als coalitie werken wij aan het bevorderen van de werkgelegenheid. Wij willen dat Hilversum een levendige stad is die kansen biedt om fijn te wonen én om prettig te […]

Mediastad Hilversum groeit!2019-04-17T21:40:09+01:00

Hilversumse VVD werkt aan voorstel afschaffen ‘blaftaks’

Ook bij de Hilversumse VVD hebben we deze week het nieuws gelezen over de hondenbelasting. Niet alleen in onze regio moeten wij als Hilversummers het hoogste bedrag betalen voor onze viervoeters, maar ook landelijk staan we hoog. We zijn de op 8 na duurste gemeente. En dat terwijl de ‘blaftaks’ wat ons betreft nou echt […]

Hilversumse VVD werkt aan voorstel afschaffen ‘blaftaks’2019-04-17T21:40:18+01:00