Ellis Zeeuw van der Laan

Ellis Zeeuw van der Laan

 

Waar wil jij je voor gaan inzetten in de Tweede kamer?

Ellis heeft in haar praktijk en als raadslid  In Hilversum veel meegemaakt. We vroegen haar wat haar met meeste bij is gebleven.

Kansengelijkheid

In mijn advocatenpraktijk sta ik vrouwen bij met een verschillende culturele achtergrond. Tijdens het huwelijk is er een traditionele rolverdeling waarbij de man kostwinner is en de vrouwen thuis voor de kinderen zorgen. Deze vrouwen hebben  vaak een kennisachterstand. Zij zijn niet gewend de financiën te beheren en hebben vaak geen netwerk.  Zij willen na de scheiding meedoen aan de samenleving en economisch onafhankelijk worden. Vaak vragen zijn een bijstandsuitkering aan. Nadat zij een uitkering hebben ontvangen duurt het lang voordat zij hieruit komen en economisch zelfstandig worden. Ik ben van mening dat we eerst moeten kijken naar wat er mogelijk is. Eerst kijken wat kan er wel. Er is vaak wel een stage of betaald werk te vinden als we deze vrouwen een steuntje in de rug geven bij het solliciteren. Ik vind dat we mensen te lang aan de kant laten staan.

Ouderen

Vanuit mijn netwerk  hoor ik over ouderen in onze regio die in een slecht geïsoleerd huis wonen met veel achterstallig onderhoud. Mensen die alleen een AOW uitkering hebben en een klein pensioen. Zij hebben vaak geen pensioen opgebouwd omdat ze zelfstandig ondernemer zijn geweest of alleenstaand met een kleine baan. Deze ouderen hebben  een koophuis, maar hebben geen geld om dat huis te onderhouden. Hierdoor hebben zij een hoge energierekening en geen geld om bijvoorbeeld een nieuwe wasmachine te kopen. Deze mensen vallen buiten alle regelingen en toeslagen. Zij willen wel verhuizen, maar hoe dan?   Deze mensen wil ik kunnen helpen  zodat ook de  doorstroming in de woningmarkt  op gang komt.

Bureau urgente Noden

Een groep waar ook grote kansen liggen is de vergrijzing. De regio Gooi en vechtstreek heeft een van de hoogste percentages vergrijzing. Ze stoppen met werken en dan? Ze kunnen flexibel doorwerken of vrijwilligers werk gaan doen. Maar nu komt dat er te weinig van. Ik kom mensen tegen die alleen met een AOW moeten rondkomen. Die nog zouden kunnen bijverdienen en bijdragen.