Tijdens de vorige raadsvergadering heeft de Hilversumse VVD fractie ingestemd met het verlengen van de BIZ (Bedrijven InvesteringsZone) voor de Gijsbrecht. De VVD fractie is altijd kritisch geweest op een dergelijke investeringszone omdat ondernemers zelf moeten uitmaken of men wel of niet kan (of wil) investeren in de winkelstraat. Dit is namelijk de primaire vrijheid van de ondernemer.

In de afgelopen jaren is succesvol gebruikt gemaakt van BIZ-gelden om de Gijsbrecht weer een aantrekkelijke winkelstraat te maken met een duidelijk profiel en weinig leegstand. Het is van belang dat de winkeliers op de Gijsbrecht door kunnen met het verder vergroten van de aantrekkelijkheid van dit winkelgebied. Daar zijn natuurlijk ook financiĆ«le middelen voor nodig. Het dit jaar geĆÆntroduceerd stadsfonds genereert niet voldoende middelen voor alle ambities van de Gijsbrecht. Om die reden wil een meerderheid van de ondernemers, naast de gelden uit het stadsfonds, aanvullende middelen via de BIZ blijven incasseren.

De VVD maakt zich al tijden hard voor de Gijsbrecht en heeft ook aan de basis gestaan van de invoering van de parkeerapp om het winkelend publiek beter te bedienen. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn toch met name te danken aan de ondernemers zelf en een kleine rol voor de gemeente. Door helder afspraken te maken met de gemeente wie waar verantwoordelijk voor is in het winkelgebied zijn uiteindelijk goede resultaten geboekt. Ook is de onderlinge verbondenheid en profilering zichtbaar verbeterd.

In de kadernota heeft de VVD aangegeven dat de ervaring van de Gijsbrecht ook kan worden gebruikt om ook het centrum van Hilversum te transformeren naar een aantrekkelijk winkelgebied.

De VVD zal zich blijven inzetten voor ondernemers en zullen – op verzoek van de winkeliers – de wethouder vragen om de voorlichting voor mobiel parkeren te intensiveren.

De VVD wenst de Gijsbrecht goede zaken!

Frits Vogel
Fractievoorzitter VVD Hilversum