Als wij ons gemeentelijke bestuur afhankelijk maken van elke inwoner die het ergens niet mee eens is, dan worden we gegijzeld. Dan krijgen we nooit meer iets voor mekaar.

Van raadsleden mag je verwachten dat ze alle belangen afwegen en zuiver oordelen over wat er voorligt. Met een rechte rug en sterke knieën. Maar sommige fracties en raadsleden lijken hier toch wel enige moeite mee te hebben bij bepaalde onderwerpen die in de Hilversumse raad passeren. Ik doel dan op bijvoorbeeld het tweerichtingsverkeer op de Emmastraat, het parkeren op de Taludweg of, recenter, de komst van een McDonalds aan de Vreelandseweg.

Neem dat laatste onderwerp als voorbeeld: er staat een kantoorpand al een aantal jaren leeg en eindelijk meldt zich een ondernemer die zich er graag wil vestigen, maar zijn nering wijkt af van wat volgens het bestemmingsplan is toegestaan en dus moet het verzoek langs de raad. En daar staat iedereen te juichen dat een ondernemer, McDonalds dus, zin heeft om een bedrijf te beginnen op een overduidelijk niet zo courante locatie. In juni geeft de raad dan ook een concept-‘verklaring van geen bedenkingen’ af met een klinkende meerderheid: 29 voor en 2 tegen.

Zo’n concept-verklaring afgeven is niet niks. Daarmee zeg je eigenlijk ‘wij zien geen bezwaren en als er geen zienswijzen zijn, dan is het goedgekeurd’. Veel fracties hadden nog wel vragen en opmerkingen over de verkeersafwikkeling, het verdelen van eventuele kosten van aanpassingen en zwerfvuil, maar stemden met dat voorbehoud allemaal voor, in het vertrouwen dat de wethouder hierover tot goede afspraken zou komen met de initiatiefnemer. Alleen GroenLinks stemde principieel tegen, simpelweg omdat zij tegen het concept McDonalds zijn.

De grootste oppositiepartij, Hart voor Hilversum, deed in juni niet eens mee aan het debat in de raad. Ze hielden het bij een eenvoudige stemverklaring: “een eigen verkeersonderzoek was wenselijk geweest, maar wij zijn vóór de komst van een McDonalds”, verklaarden zij. En nu roepen zij om het hardst dat een Mac ongewenst is. Maar wat is er dan veranderd tussen toen en nu?

Niks inhoudelijks in ieder geval. Alle vragen zijn beantwoord en zorgen weggenomen. Verkeer, geluid, zwerfvuil. Alles is bekeken en waar nodig zijn er aanpassingen gedaan en afspraken gemaakt. Op kosten van McDonalds. Een pluim voor de wethouder, toch? Helaas. Er is een actiegroep ontstaan die tegen de komst van de McDonalds is. En van ‘boze burgers’ krijgen sommige fracties knikkende knieën.

Begrijp me niet verkeerd, je kunt het een inwoner niet verwijten dat hij opkomt voor zijn eigen belangen. Deze actievoerders willen gewoon geen McDonalds in hun achter- of voortuin, of zijn überhaupt tegen het concept ‘fastfood’. En dat is niet erg, zij zijn tenslotte geen raadsleden.

Want raadsleden zijn nou precies wel aangesteld om te filteren en af te wegen. Niet om kritiekloos mee te gaan in de emoties van een groepje omwonenden of mensen die nu eenmaal fastfood ‘slecht’ vinden. Raadsleden moeten álle informatie en belangen wegen. Het simpele feit dat een boze burger ergens over inspreekt mag geen reden zijn om dan opeens de ratio los te laten en je bestuurlijke taak niet meer uit te voeren. In juni het een prima idee vinden en nu om het hardste roepen dat je tegen bent is onberekenbaar en onbetrouwbaar. En dat is een slechte zaak.

Wij horen een betrouwbare partner te zijn. Een partner die z’n afwegingen zorgvuldig maakt. Afwegingen, zoals het afgeven van een ‘conceptverklaring van geen bedenkingen’. Zullen bedrijven het nog aandurven om zich hier te willen vestigen? Als je nooit uit kunt gaan van eerder ingenomen standpunten? Ze denken wel drie keer na! En dat terwijl we de werkgelegenheid waar deze ondernemers voor zorgen zo ontzettend hard nodig hebben.

Onbetrouwbaar bestuur is onbehoorlijk bestuur. En onbehoorlijk bestuur is slecht voor Hilversum, voor ons allemaal. Of je nou voor of tegen fastfood bent.

Haitske van de Linde – Raadslid VVD Hilversum