De VVD heeft tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar 2.000 deurgesprekken gevoerd. In deze gesprekken kwam duidelijk naar voren dat op de onderwerpen veiligheid en bereikbaarheid verbetering gevraagd wordt. Heel tevreden bleek Hilversum over de ontwikkeling van het centrum, en dan met name het Marktplein.

De Hilversumse VVD heeft om die reden op 8 november een bijeenkomst voor leden en niet-leden georganiseerd in de Raadzaal, over een actueel onderwerp dat veel te maken heeft met de genoemde bereikbaarheid en de ontwikkeling van het centrum: het stationsgebied.

Ruim 50 geïnteresseerden zagen kunstenaar en uitvinder Michel Huisman de avond openen. Aan de hand van de stedelijke ontwikkeling in zijn woonplaats Heerlen, schetste hij hoe keuzes in het verleden de stad totaal ontzield hebben. Zijn verhaal was rijk geïllustreerd met beelden van Heerlen en andere steden, en oogstte veel lachende reacties uit het publiek. Aan het einde van zijn presentatie trok de heer Huisman een aantal parallellen tussen Heerlen en Hilversum, zelfs letterlijk door een maquette waarin hij Heerlense inzichten en keuzes naar de Hilversumse situatie had vertaald.

Daarna kwam wethouder Arno Scheepers aan het woord. Hij dankte de heer Huisman voor de bevlogen presentatie en nam vervolgens de zaal mee in het traject rond de ontwikkeling van het stationsplein tot nu toe. Hij zette uiteen via welk proces het college tot haar besluit was gekomen; het model van de 7 straatjes.

In dit model blijft het verkeer op het zogenoemde maaiveld rijden, in tegenstelling tot de tunnel die in het andere model was ingetekend. ‘De 7 straatjes’ heeft tevens als voordeel dat er een mooie ruimte overblijft voor een plein voor het station, mét een zichtlijn naar het Marktplein. Het past het best bij de identiteit van Hilversum. Wethouder Scheepers onderstreepte dat er veel inspraak is geweest, onder andere met een oproep aan Hilversummers om foto’s in te sturen van hun vakantieadres, en dat de huidige modelkeuze pas het begin is.

De ambities zijn hoog: dit moet voor de komende 75 tot 100 jaar goed geregeld worden. En dat was een boodschap die beide sprekers deze avond gaven: zorg goed voor toekomstige generaties door kwaliteit te ontwikkelen.