In de achterliggende periode hebben er verschillende incidenten plaats gevonden in de wijk Kerkelanden. Juist in een periode waarin een beroep gedaan wordt op het nemen van verantwoordelijkheid voor anderen en jezelf, geeft een groep Hilversumse jongeren niet thuis. De groep laat een overtegenwoordiging zien van Marokkaanse jongens, onder meer uit Oost. En juist in die groep is de laatste jaren door verschillende organisaties veel energie gestoken. Dankzij de VVD heeft de Gemeente eerder jeugdboa’s (buitengewone opsporingsambtenaren specifiek gericht op de jeugd) laten aanstellen om in een vroegtijdig stadium normafwijkend gedrag te signaleren, de jongeren daarop aan te spreken en zo mogelijk uit de criminaliteit te houden.

Ook al zijn het bijzondere tijden dan toch blijft het teleurstellend dat de jongens uit Oost zich nu aansluiten bij de jongeren in Kerkelanden. Dat deze groep, juist nu, overlast veroorzaakt, intimideert en vernielingen pleegt is volstrekt onnacceptabel en vraagt om de hoogste prioriteit. Om die reden houdt de VVD een vinger aan de pols bij burgemeester Broertjes, die heeft aangegeven het op te gaan lossen. Dat de politie niet bereikbaar zou zijn baart zorg. De wijkagent in Kerkelanden dient  juist voor deze problematiek laagdrempelig aanspreekbaar te zijn.

Daarnaast is het natuurlijk goed om de dialoog aan te gaan met de bewoners van Kerkelanden, de ouders van de jongeren en niet in de laatste plaats de jongeren zelf. Maar daarbij mag een aspect niet uit het oog worden verloren. Jongeren zijn niet de baas op straat en wie zich niet gedraagt dient te worden begrensd. En juist over die begrenzing blijft het stil. Hoeveel gebieds- en groepsverboden zijn er inmiddels uitgereikt aan jongeren? Hoeveel aanhoudingen hebben er plaats gevonden wanneer de jongeren vernielingen plegen of bedreigingen? Het zijn immers gewoon strafbare feiten.

Ten tijde van de Ramadan is er altijd extra aandacht voor deze groep jongeren. Dat is goed en moet ook zo blijven. Burgemeester Broertjes heeft met die aanpak de afgelopen jaren succes geboekt. De VVD zal er scherp op toezien dat daarbij de begrenzing niet uit het oog wordt verloren in Hilversum.

Ruud Verkuijlen
Woordvoerder Veiligheid en Handhaving
ruudverkuijlen@vvdhilversum.nl | 06 – 51 51 96 29