Beste liberalen,

Helaas bevinden we ons nog steeds in een “intelligente lockdown” vanwege de uitbraak van Covid-19. Ik hoop dat u allen nog gezond bent en economisch niet te hard bent geraakt. Samen gaan we hier uitkomen.

In de maand mei is traditioneel onze algemene ledenvergadering. Vanwege de Corona maatregelen kan deze helaas niet fysiek plaats vinden. We hopen dat we in oktober wel weer een normale ALV, met na afloop een normale borrel, kunnen organiseren.

Tijdens een ALV moeten er ook een aantal formele zaken worden afgehandeld. Dat zal deze keer digitaal gaan. Alle leden ontvangen binnenkort een email met drie voornemens tot besluit. U krijgt dan als lid de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar te maken tegen een voornemen. Zijn er geen bezwaren dan is het besluit aangenomen. Is er wel bezwaar dan volgt een digitale stemming.

Eén punt in de mail gaat over kandidaatstelling verkiezingen Tweede Kamer. We willen als bestuur van het lokaal netwerk Hilversum heel graag een lokale kandidaat voor de kieslijst Tweede Kamerverkiezingen afvaardigen. Mocht u zich via het lokale netwerk willen laten kandideren, dan kunt u zich tot 16 mei bij mij aanmelden (bestuur@vvdhilversum.nl of 06-50613658).

Mocht u ondertussen nog vragen of opmerkingen hebben neem dan gerust contact met ons op via bovenstaand e-mailadres. Uiteraard kunt u daar ook terecht als u nog geïnteresseerde liberalen kent die interesse hebben om lid te worden van onze partij. Zeker in deze tijd zien wij graag nieuwe leden tegemoet.

Veel sterkte de komende tijd. En let een beetje op elkaar!

Met liberale groet,

Hajo Binsbergen
Voorzitter Hilversumse VVD