De leden van de Hilversumse VVD hebben op 15 juni jl. een e-mail ontvangen van het bestuur met hierin drie voorgenomen besluiten. Deze zogenaamde schriftelijke Algemene Ledenvergadering (ALV) is de vervanging van de voorjaars ALV traditioneel in mei, enkele weken voor het landelijke VVD Festival. Onze ALV en het festival zijn helaas maar begrijpelijk afgelast in verband met de intelligente lockdown om het coronavirus in te dammen.

De drie voorgenomen besluiten hebben betrekking op de benoeming van een nieuwe penningmeester, het vaststellen van de jaarrekening 2019 en de voordracht van een kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. Namen en stukken hebben de leden toegezonden gekregen.

De leden hebben tot 29 juni de tijd om te reageren op de voorgenomen besluiten via de secretaris. Komt er een bezwaar binnen op een of meerdere besluiten dan volgt er een digitale ALV met stemming. Indien er geen bezwaren binnenkomen zijn de voorgenomen besluiten per 30 juni van kracht. Deze procedure is conform de richtlijnen van het Landelijk Secretariaat van de VVD en voldoen aan de eisen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Het bestuur hoopt en verwacht, mits verantwoord, in het najaar weer een normale ALV te kunnen organiseren. Een eerdere mogelijkheid voor een gezamenlijke activiteit wordt onderzocht en zorgvuldig afgewogen. De leden zijn gevraagd hierin actief mee te denken.

Gerard Ekelmans, secretaris Hilversumse VVD
secretaris@vvdhilversum.nl