In een schriftelijke Algemene Ledenvergadering (ALV) hebben de leden ingestemd met de benoeming van Willem Sprenkeler als penningmeester van het bestuur. Daarnaast hebben de leden de jaarrekening over 2019 vastgesteld. De voor de Hilversumse VVD eerste schriftelijke ALV is goed en voorspoedig verlopen. De leden reageerden enthousiast op het alternatief van een fysieke bijeenkomst maar spraken de wens uit weer zo snel mogelijk, mits de situatie dit toelaat, bij elkaar te willen komen.

Willem Sprenkeler woont sinds 2007 met zijn gezin in Hilversum. Voordat hij in 2010 ging werken voor Optiver als Hoofd Public Affairs was hij financieel journalist en toezichthouder bij de Autoriteit Financiële Markten. Hij was lid van de Raad van Toezicht van Stichting Proceon, een overkoepelend bestuur van 20 basisscholen in het Gooi. Over Hilversum en zijn benoeming zegt hij “Ik verwacht hier nog heel lang te blijven wonen en het lijkt me hartstikke leuk om op lokaal niveau wat actiever te worden en de VVD in Hilversum te ondersteunen.”

Door de coronacrisis was het niet mogelijk een fysieke vergadering te plannen, voor het eerst sinds het bestaan van de Hilversumse afdeling van de VVD. Door de versoepelingen lijkt het erop dat we in het najaar weer in een fysieke ALV bij elkaar kunnen komen. Hiervoor houd het bestuur de actualiteit goed in de gaten. Daarnaast zijn de voorbereidingen begonnen om ook direct na het zomerreces een activiteit te plannen met en voor Hilversumse liberalen. Op voldoende afstand van elkaar!

Bestuur van de Hilversumse VVD