Wist je dat je als je lid bent van de VVD je ook héél direct invloed kunt uitoefenen op wat er op landelijk, provinciaal en op gemeentelijk niveau aan plannen bedacht wordt? De afgelopen weken zijn hiervan een mooi voorbeeld.

Stel, je hebt een idee. Of je vindt dat er iets in het conceptprogramma staat waarmee je het niet eens bent. Je kunt dan een amendement schrijven, en als je eigen afdeling, in ons geval Hilversum, daar in de ledenvergadering vóór stemt, dan gaat het gewoon door naar de landelijke VVD in Den Haag. En als je het dan ook de Algemene Ledenvergadering heen weet te loodsen, heb je voordat je het weet ineens iets gedaan wat wel eens zou kunnen resulteren in landelijk beleid.

Dit overkwam onze wethouder Floris Voorink de vorige keer; hij had een amendement ingediend om tot betere registratie van verkeersongevallen te komen door het delen van gegevens – en daar is inmiddels 1 miljoen euro voor uitgetrokken in Den Haag!

Dit keer zijn er totaal 13 amendementen ingediend door Hilversumse VVD’ers. Alle 13 werden door de Hilversumse vergadering goedgekeurd en dus doorgestuurd naar Den Haag. Van de 13 ingediende amendementen zijn er 9 overgenomen! Deze zullen dus worden opgenomen in het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021.

Deze amendementen zijn namens de VVD afdeling Hilversum ingediend:

 • Van Guus Warringa:
  • Het schrappen van de referentie naar “een sterke, actieve overheid” en in plaats daar van te refereren aan eigen verantwoordelijkheid en een zo klein mogelijke, efficiënte overheid. Dit was een heel belangrijk punt in de algemene tekst van het programma, waar landelijk veel weerstand tegen was.
 • Van Tobias Westerneng:
  • Bij het thema “beschermen van de volksgezondheid” stonden onder het kopje preventie (pag 36) alleen sportclubs en naschoolse opvang genoemd. Daar is nu aan toegevoegd: Stimuleren van bewegen op primair en voortgezet onderwijs, onder andere door scholen te laten samenwerken met partners uit lokale sport akkoorden.
  • Onder regie van het VVD thematisch netwerk Sport & Bewegen is de hele sportparagraaf herschreven (pag 41). Een belangrijk zin die in de nieuwe versie staat “Maar sport is als middel meer dan alleen preventie, het is ook belangrijk dat er samenwerking komt met andere beleidsterreinen zoals onderwijs, veiligheid sociale zaken en economie”.
  • Op pag 11 stond de volgende volzin: stimuleren van meer werken door middel van een (fulltime-)werkbonus. We introduceren een (combinatie)korting in de inkomstenbelasting voor mensen die fulltime werken. Geamendeerd en de strekking wordt overgenomen, getuige de reactie van het hoofdbestuur: de werkbonus is gericht op het stimuleren van meer werken, en niet specifiek op fulltime werken.
  • Op pag 11 stond de volgende volzin: En wanneer de overheid geld overhoudt, gaat dit voortaan automatisch naar lastenverlichting voor middeninkomens en het mkb. Ons amendement werd in eerste instantie ontraden door het hoofdkantoor. In de deelsessie werd duidelijk dat de strekking alsnog wordt overgenomen: automatisch wordt vervangen door bij lastenverlichting krijgen middeninkomens en het mkb voorrang.
 • Van Hajo Binsbergen:
  • Het schrappen van het voorgestelde “preferendum”. Dit lijkt een klein punt was een hele grote. Veel afdelingen door het hele land hadden amendementen van gelijke strekking ingediend.
 • Van Freek Reijmerink:
  • de toevoeging: de stijging van zorgkosten voor gemeenten als gevolg van het abonnementstarief in de Wmo 2015 te beperken door gemeenten meer mogelijkheden te geven aanvragen voor huishoudelijke hulp af te wijzen wanneer inwoners deze voorziening op eigen kracht kunnen regelen.
 • Van Hidde Fennema:
  • De luchtverkeersleiding moet aangespoord worden om meer onderzoek te doen naar stillere en schonere glijvluchtlandingen (continuous descend approach). Met deze manier van landen wordt minder brandstof gebruikt en het maakt minder lawaai, en dat is natuurlijk ook van belang voor ’t Gooi.
  • Het authenticatiemiddel “eHerkenning” dat ondernemers verplicht moeten gebruiken om met veel overheidsinstellingen te communiceren moet gratis worden. In het programma stond al dat betalen voor een authenticatiemiddel om aangifte te kunnen doen niet meer de bedoeling is, waardoor het hoofdbestuur dit amendement in eerste instantie ontraadde. Na toelichting door ondergetekende in de deelsessie nam het hoofdbestuur alsnog de strekking van het amendement over!

In de uiteindelijke ALV, die zaterdag van 9.30u tot 18.30u duurde, werd geen van de Hilversumse amendementen die het HB al overgenomen had alsnog uitgedaagd. Oftewel: ze zijn door, en het verkiezingsprogramma zal dus in lijn met deze amendementen worden aangepast.

Dit is dus (ook) waarom je lid bent van een politieke partij want zo kun je Nederland stukje bij beetje een beetje beter maken: voor je het weet, maak je verschil!

Hidde Fennema
hiddefennema@vvdhilversum.nl | 06 – 41 389 404