De boel in beweging krijgen, dat is de wens van Regie Redmeijer (HvH) en Haitske van de Linde (VVD). Gezamenlijk werken zij aan een initiatiefvoorstel over het thema ‘Flexwonen’, in de hoop manieren te vinden om beweging te krijgen in de vastgelopen woonmarkt.

Flexwonen is een paraplu-begrip waarbinnen zowel het ombouwen van bestaande panden (transformaties) als het neerzetten van tijdelijke (flexibele) woningen valt. De twee woordvoerders Wonen vonden elkaar tijdens de gesprekken die de raadsleden van de commissie Wonen met elkaar voerden, vooruitlopend op de Woonvisie waar de gemeenteraad samen met betrokken inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisatie komend voorjaar de laatste hand aan wil leggen.

De raadscommissie Woonvisie van 22 oktober 2020 werd op een nieuwe manier georganiseerd. In plaats van de gebruikelijke aanpak met een eerste en tweede termijn, werd het gesprek door de commissieleden gevoerd aan de hand van thema’s die vooraf bij de woordvoerders waren opgehaald. De fracties deelden hun visies op het thema wonen met elkaar en zochten naar overeenkomsten en discussiepunten. De Hilversumse VVD bracht haar punten in, middels een ‘position paper‘.

Redmeijer en van de Linde merkten dat ze vergelijkbare ideeën hadden. Zo maakte Regie Redmeijer zich al tijden sterk voor het ‘beter gebruiken van bestaande stenen’ en onnodige leegstand na overlijden. Haitske van de Linde werkte aan een plan om sneller transformatiekansen te kunnen grijpen. En beide raadsleden uitten al regelmatig de wens om vooral woningen te ontwikkelen die voor beweging zorgen in de vastgelopen woonmarkt, doordat ze binnen Hilversum ‘verhuisketens’ op gang brengen.

Zo zijn er bijvoorbeeld ouderen die nog in een grote eengezinswoning wonen, maar niet naar een passende woning kúnnen verhuizen, omdat in hun geliefde wijk geen alternatief voorhanden is. Beide woordvoerders willen graag voor dat alternatief gaan zorgen en denken dat Flexwonen kan helpen om dat te bereiken. Daarom willen zij dat Flexwonen door de raad besproken gaat worden als onderdeel van de te ontwikkelen woonvisie van Hilversum.

De Hilversumse VVD en Hart voor Hilversum maken een eerste voorzet om voor hun raadscollega’s in kaart te brengen welke mogelijkheden er zijn om dit goed met elkaar te bespreken en zullen op korte termijn collega’s in de raad en het college vragen om gezamenlijk op te trekken in het verder verkennen wat Flexwonen kan betekenen voor Hilversum.

Haitske van de Linde
Woordvoerder RO & Wonen
06-28782000