In januari 2021, op een avond waarop Nederland in lockdown zit terwijl in Washington het Capitool onderwerp is van een ware bestorming, besprak de Raad de uitgangspunten voor het project waarmee Hilversum in 2040 van het aardgas af moet zijn. En in 2050 zelfs klimaatneutraal moet zijn.

De aanvliegroute die Hilversum gaat nemen zal worden opgeschreven in de – voor elke gemeente verplicht op te stellen – “Transitievisie warmte”. Dit document zal met een daaropvolgend besluit door de Raad eind 2021 tot beleid worden verheven. Er staat bijvoorbeeld in dat het van-het-aardgas-af-gaan uiteindelijk “woonlastenneutraal” moet gaan gebeuren. Dat houdt vermoedelijk in, dat als je een lening zou moeten afsluiten om je woning te isoleren en/of te laten voorzien van iets anders dan een CV-installatie, het bedrag dat je minder aan stroom en gas gebruikt méér moet zijn dan de aflossing van je lening. Zodat je dus onder de streep per maand hetzelfde (of meer) overhoudt. 

Dat is een heel goed uitgangspunt. Het is tot nu toe nog nauwelijks ergens haalbaar gebleken – ook bij de pilot in de Hilversumse Meent kan het ‘niet uit’ en wordt het verschil bijgeplust door een in Den Haag opgehaalde subsidie. Maar goed, het uitgangspunt is verstandig en met dit uitgangspunt (en 8 andere) gaat het college de “Transitievisie warmte” straks schrijven.

Uit niet geheel onverwachte hoek kwam bij de commissievergadering op die bewuste Capitool-avond het commentaar dat er “wel wat meer ambitie uit mag blijken”. En dat is iets wat mij al langer steekt: de wie-is-het-groenst wedloop zonder oog voor de gevolgen.

Waar doorgaans de oppositie het college vooral oproept een “pas op de plaats” te maken en alles “eerst nog eens goed integraal te bekijken” en/of uitgebreide participatietrajecten te starten is het nu een groot deel van diezelfde oppositie die roept dat het allemaal wel wat ambitieuzer kan. Ook viel het op dat er geen inwoner kwam inspreken. En dat terwijl we bij de warmtetransitie echt geen idee hebben hoe het moet, en wat het gaat kosten. We weten alleen zeker dat de inwoners het uit eigen zak zullen moeten gaan betalen. Niet het meest geschikte onderwerp om extra ambities aan toe te voegen zou je zeggen.

Bij het plan-Arenapark riep iemand terloops bij een commissievergadering “laten we eisen dat alles wat er bij komt energiepositief moet zijn”. Dat werd driftig knikkend overgeschreven en aangenomen, terwijl niemand enig idee had van de consequenties voor – bijvoorbeeld – de verkoopprijs van zo’n woning als-ie straks af is. Energiepositief bouwen is leuk, maar wel een tikkeltje duur. Dat kan er dus toe leiden dat de prijs voor zo’n woning omhoog gaat, waar dan dezelfde partijen weer boos om worden. Of niet, maar het is in ieder geval niet van te voren uitgezocht.

Bij de energie-transitie hebben we het bijna altijd over zaken waar iemand anders last van heeft en die iemand anders moet gaan betalen. Nu – bijvoorbeeld – stellen dat we eerder van het gas af moeten, of eerder en meer windmolens moeten neerzetten, is makkelijk. Het voelt ook lekker groen en klimaat-wakker. Maar je zadelt de inwoner ermee op; het is de inwoner die het moet uitvoeren, het is de inwoner die het moet betalen, en het is de inwoner naast die windmolens moet wonen.

We zijn vóór verduurzaming en we erkennen volmondig dat we aan de bak moeten. Maar zoals we altijd zeggen is de VVD wel groen, maar niet gek. We blijven dus niet aan de kant staan kijken hoe deze blinde zolderkamer-klimaatambitie ons straks keihard in het achterwerk bijt.

De VVD vindt dan ook dat de uitgangspunten voor de transitievisie warmte nu ambitieus genoeg zijn. Misschien zelfs wel ambitieuzer dan veel politieke partijen denken: heel Hilversum over 19 jaar van het aardgas af… laten we eerst maar eens gaan uitrekenen hoeveel dat onze inwoners gaat kosten uit hun eigen portemonnaie. Pakken we daarna de volgende ambitie erbij!

Hidde Fennema
Raadsfractie VVD Hilversum
hiddefennema@vvdhilversum.nl | 06 – 41 389 404