In 2017 besloot deze raad om de ambitie gasloos op 2040 te zetten, 10 jaar eerder dan de rest van NL. Veel fracties spraken destijds hun twijfel uit bij de haalbaarheid, maar sindsdien is Gasloos in 2040 als staand beleid gehanteerd.

U hebt het inmiddels allemaal zelf kunnen zien en lezen. Gisteren nog, toevallig, de boodschap breeduit in de media dat er miljoenen bijmoeten en dat er dwang toegepast moet gaan worden om 2050 te halen. En Hilversum mikt intussen op 2040. We vinden dat we duidelijke, haalbare doelen te stellen.

We moeten onze inwoners niet bang maken met een naderende afsluiting van hun gasaansluiting alleen maar om als gemeente ambitieus over te komen. Want ambitie is goed, maar het moet wel enigszins binnen bereik liggen. Als we tijd en geld blijven stoppen in 2040 terwijl werkelijk alles erop wijst dat niet gaan halen, is dat gewoon geld weggooien.

Dit is geen motie voor de bühne, we bedoelen dit bloedserieus. De VVD fractie heeft met deze motie een beroep gedaan op het gezonde verstand van de rest van de Raad.

 

Motie “Realistisch doel bij opstellen warmte transitie visie”

De raad van Hilversum, etc etc

Overwegende dat;

 • de Raad van Hilversum op 5 april 2017 heeft uitgesproken dat de ambitie is om in 2040 al compleet gasloos zal zijn, in tegenstelling tot het landelijke doel, dat 2050 is. Sindsdien is 2040 het uitgangspunt geweest
 • er op dit moment 309 huizen in Hilversum gasloos zijn (van de 42.324) 
 • het nog niet gelukt is om draagvlak te creëren (zie rekenkameronderzoek) 
 • er nog geen zicht is op een betaalbare manier om de vele jaren-30 woningen van Hilversum dusdanig te isoleren dat het aardgas afgesloten kan worden
 • er nog geen zicht is op een breed toepasbare, sluitende technische oplossing 
 • het er nu op lijkt dat ook de markt niet de benodigde inzet kan leveren om deze klus te klaren
 • de verwachte daling van de kosten voor deze enorme verduurzamingsslag vooralsnog uitblijft
 • bij het vaststellen van motie M17/19 meerdere partijen in deze raad hebben aangegeven twijfels te hebben bij de haalbaarheid ervan

Stelt vast dat;

 • de resterende 42.015 woningen in 19 jaar tijd omgebouwd moeten worden, maar dat een oplossing (qua techniek, arbeidsmarkt en financieel) nog minstens enkele jaren op zich laat wachten, waardoor Hilversum zichzelf een onmogelijke opdracht heeft gegeve
 • het er op dit moment naar uitziet dat 2040 onhaalbaar is en het daardoor onnodig veel geld zal kosten en onnodig veel druk op de ambtelijke organisatie zal leggen om die ambitie koste wat kost in stand te houden
 • ambities goed en belangrijk zijn, maar te hoge verwachtingen demotiverend werken voor alle betrokkenen
 • bewoners het uiteindelijk zelf zullen moeten betalen, en ze nu wel een einddatum hebben waarop de gaskraan dicht gaat, maar nog geen enkel zicht op een oplossing
 • een aardgasloos Hilversum in 2050 echt ambitieus genoeg is

Draagt het college op;

 • de ambitie Hilversum Gasloos 2040 t.g.v. motie M17/19 los te laten
 • aan te sluiten bij de landelijke ambitie aardgasloos die momentel 2050 is
 • dat dan ook bij het opstellen van de Transitievisie Warmte als uitgangspunt te nemen

En gaat over tot de orde van de dag.

Hidde Fennema

VVD