Tijdens de Raadsinspiratiesessie op donderdag 2 december over het thema ‘Bouwen voor de Buurt’ vertelde architect Reimar von Meding van KAW aan een groep van ongeveer 50 geïnteresseerden over het onderzoek ‘Ruimte Zat in de Bestaande Stad‘ en liet hij voorbeelden zien van projecten op het gebied van wijkverbetering en vernieuwing waaraan door hen gewerkt is.

Bekijk hier de Presentatie KAW – Raadsinspiratie Bouwen voor de Buurt

De sfeer was positief en enthousiast. Het gezelschap was zeer divers: raadsleden, wethouders, ambtenaren, vertegenwoordigers van woningbouwcorporaties en ontwikkelaars en ook een flink aantal geïnteresseerde inwoners keken en luisterden naar het verhaal van Von Meding en gingen daarna met elkaar in gesprek.

De bijeenkomst was een eerste ‘Raadsinpsiratiesessie’, geboren uit een initiatief van enkele raadsleden: Haitske van de Linde van de Hilversumse VVD, Regie Redmeijer van Hart voor Hilversum, Jarno Deen van D66 en Lex van Waarden van GroenLinks. De inspiratiesessies zijn bedoeld als beeldvormende bijeenkomsten, waarbij er niet vergaderd wordt over een voorliggend voorstel, maar waarbij er los van de gebruikelijke raadscyclus ruimte is om met elkaar van gedachten te wisselen over relevante thema’s en onderwerpen. De sessie van 2 december was hopelijk de eerste van meerdere van dergelijke sessies.

De bijeenkomst heeft Haitske van de Linde (VVD Hilversum) gesterkt in haar overtuiging dat de gemeente concreet aan de slag moet met ‘Bouwen voor de Buurt’ en als het aan haar en de Hilversumse VVD ligt graag zo snel mogelijk: “We willen zó graag werk maken van onze Woonvisie en volgens mij kan dat ook… Ik stel me voor dat je vanuit twee sporen naar ‘Bouwen voor de Buurt’ toewerkt: enerzijds maak je wijkanalyses en breng je voor die wijk de kansen en behoeften (ruimtelijk en anderszins) in kaart. Anderzijds breng je een potentiële coalitie bij elkaar van buurtbewoners, maatschappelijke partners en de gemeente. Vervolgens presenteer je in de vorm van een Buurtconferentie die inzichten en organiseer je draagvlak voor eventuele volgende stappen. Een iteratief proces, waarbij de buurt van meet af aan actief betrokken is. Ik moet er nog met mijn raadscollega’s over spreken, maar als het aan mij ligt gaan we in twee pilot-buurten aan de slag: Kerkelanden en De Meent en worden er nog in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar twee Buurtconferenties georganiseerd om mét de buurt, ín de buurt, werk te maken van ‘Bouwen voor de Buurt’.”.

VVD: In 2 pilot-Buurten aan de slag met Buurtconferenties om kansen te verkennen voor ‘Bouwen voor de Buurt’: mét de buurt, ín de buurt.