Vandaag is besloten de fiets- voetgangersbrug op de Johannes Geradtsweg te schrappen uit de plannen. Het was de VVD die dit punt in het coalitieakkoord heeft gezet in de hoop de doorstroming op de Johannes Geradtsweg verbeteren. Uit verder onderzoek is nu gebleken dat het wel helpt, maar dat de kosten niet opwegen tegen wat het oplevert voor de Hilversummers, de Hilversumse economie en de bewoners van de Johannes Geradtsweg.

Dit was voor de VVD aan de ene kant een pijnlijk besluit, want de situatie is ronduit onhoudbaar. Aan de andere kant was het ook een “no-brainer”. Wij willen geen maatregelen die qua kosten/baten niet effectief genoeg zijn – ook dat mag u van de VVD verwachten. Als uit onderzoek en na lang wikken en wegen blijkt dat je iets beter niet kunt doen, moet je het vooral niet doen. Ook niet als je naarstig op zoek bent naar een oplossing voor de immer vaststaande buitenring.

Gelukkig zijn er nog voldoende alternatieven te overwegen; er zal een andere maatregel gevonden moeten worden die in plaats van deze komt. En dankzij ons amendement bij het vaststellen van de mobiliteitsvisie zal er door het college sowieso gezocht moeten worden naar verbeteringen in doorstroming én leefbaarheid op de Johannes Geradtsweg en de Diependaalselaan. Dat breed gesteunde amendement staat als een huis en de fractie zal er dan ook op blijven hameren. We zijn blij met het commitment van het college om deze knelpunten aan te pakken.

Hidde Fennema
Fractievoorzitter Hilversumse VVD
06 41 389 404