In de gemeenteraad van 19 juli lag de gebiedsagenda Centrum voor. Een gebiedsagenda is een document dat de belangrijkste opgaven en doelen voor een bepaald gebied beschrijft, in dit geval het centrum van Hilversum. De VVD is positief over de richting die het college voorstelt: een compact winkelgebied, aantrekkelijk/levendig centrum, een fijne leefomgeving, aandacht voor groen/duurzaam, inzetten op bereikbaarheid.

Namens onze fractie heb ik bij de behandeling in de gemeenteraad twee punten specifiek belicht: wonen-boven-winkels en een beweegvriendelijke openbare ruimte. Deze VVD punten zijn goed in de gebiedsagenda opgenomen.

Daarnaast hebben we één zorg met de rest van de gemeenteraad gedeeld: handhaving. De VVD maakt zich sterk voor een schoon, heel en veilig centrum. En dat vraagt iets van handhaving op het gebied van verkeer (bijvoorbeeld ongeoorloofd fietsen in de Kerkstraat of Groest) en afval dat op straat wordt gegooid in plaats van in de afvalbakken. Het college heeft aangegeven met de bestaande capaciteit deze handhaving te kunnen doen, wij zullen daar als fractie onze controlerende rol op blijven uitoefenen.

Tobias Westerneng