De planvorming op het Arenapark is tijdens de gemeenteraad van 19 juli 2023 een nieuwe fase in gegaan. Met de vaststelling van het stedenbouwkundig plan is een belangrijke stap gezet naar de doorontwikkeling van dit bijzondere stuk Hilversum. Het Arenapark wordt Sportpark.

Al in 2019 werd de Nota van Uitgangspunten vast gesteld door de gemeenteraad. En hoewel toen duidelijk was dat sport een belangrijke rol zou gaan spelen, we konden niet vermoeden hoe mooi het sportprogramma zou worden. Er landen nieuwe voorzieningen, denk aan een nieuw zwembad, gymzalen, indoor atletiekhal, sporthal (samen het sportcomplex) en een unieke indoor action sportshal, naast de bestaande net vernieuwde atletiekbaan van de GAC. Ook komt er veel sport in de openbare ruimte, waardoor dit echt de sportiefste buurt van Hilversum wordt. Zo wordt het straks mogelijk om op een veilige manier een rondje hard te lopen, ook in de tijd van het jaar dat het te donker is om dat ’s avonds op de hei te doen.

We hebben als gemeenteraad besloten om naast kantoren ook woningen op dit park te realiseren. Waar het nu nog primair een kantorenpark is, zullen er in de toekomst 850-900 woningen komen, gericht op starters en doorstromers. Hierdoor ontstaat een zogenaamd ‘mixed-use’ gebied. De VVD heeft altijd gepleit voor voldoende ruimte voor werkgelegenheid, juist omdat het Arenapark heel gunstig ligt (A27 en OV knooppunt) en het één van de laatste gebieden in de regio is waar grootschalig ontwikkeld kan worden. In een eerdere fase was het aantal m2 voor werklocaties fors teruggebracht naar 40.000 m2, door een motie van de VVD is dat teruggedraaid en komt er nu 70.000 m2 aan extra werklocaties gerealiseerd. Zo landen er meer banen in Hilversum en zijn de bedrijven die zich daar kunnen vestigen weer potentiële klanten van lokale Hilversumse toeleverende MKB bedrijven, zoals schoonmaakbedrijven en cateraars.

Los van sport, werken en wonen is bereikbaarheid en verkeer een belangrijk thema. Het station, dat al Sportpark heet, zal verplaatst worden naar het zuiden. Daardoor ontstaat een betere toegang tot het gebied en verbetert de veiligheid rond de spoorovergang aan de Soestdijkerstaatweg. Omdat er in het hele gebied minder parkeerplaatsen nodig zijn door de aanwezigheid van het station, passen de te verwachten verkeersstromen bij het gebied, met de ingang aan de Diependaalselaan kant als belangrijkste route in en uit het gebied.

Al met al ligt er een prachtig plan, waar de VVD veel van haar inzet in herkend. 

Tobias Westerneng