De begroting van Hilversum gaat over 364 miljoen euro. Hieronder kan je de inbreng van de De Hilversumse VVD bekijken. Over sociale woningbouw, een zeperd van 2 miljoen op de jeugdzorg, handhaven op verkeershufters, het verbeteren van de bereikbaar van Hilversum en stoppen met het autootje pesten, onze economie, werkgelegenheid en het vestigingsklimaat, en Gerard Ekelmans over jeugdcriminaiteit (opvoeden die handel, van Ruud Verkuijlen van de VVD tweede kamerfractie), minder mensen in de bijstand en meer BOA’s, en de unaniem aangenomen motie van Tobias Westerneng over sport/onderwijs als onderdeel van Hilversum 600 jaar en dat allemaal in een paar minuten. Aan het einde van de avond nog even Haitske van de Linde over de omgevingsvisie en het S̶c̶h̶o̶n̶e̶ Gebakken Lucht Akkoord. En nog veel meer leuks!

Als je onderstaande video start, begint de stream precies bij het moment dat wij het woord krijgen maar je kunt natuurlijk terugspoelen als je de hele 4,5 uur wil bekijken 😬: