Voor wie wel eens op de Gijsbrecht gaat winkelen is het een bekend beeld: (te)snel rijdende auto’s, lastig parkeren, gevaarlijk fietsen met openslaande autodeuren en overstekende voetgangers. En dat is ontzettend jammer, want het is een uniek winkelgebied met een heel actieve groep ondernemers. De Hilversumse VVD is daarom enthousiast over het voorstel van het college om de openbare ruimte op de Gijsbrecht grondig aan te pakken. De voetganger en de fietsen gaan er op vooruit, door twee aanpassingen:
  • ten eerste gaat de fietser naar een fietsstrook op de rijbaan en kan straks beter van A naar B. Er komen ook betere parkeerplaatsen voor fietsen van alle formaten.
  • ten tweede krijgt de voetganger een prettiger verblijfsruimte met een breder trottoir en terrasmogelijkheden in de openbare ruimte.
Blijft er dan nog wel ruimte voor de auto? Zeker, er komen weliswaar minder parkeerplekken maar die zijn wel groter waardoor het parkeren makkelijker wordt. De snelheid gaat op het winkelgebied deel van de Gijsbrecht terug naar 30 km/h en doordat er betere laad- en losplaatsen komen zal de doorstroming verbeteren. Wel moeten automobilisten beter rekening gaan houden met de fietsers. Daarom is het naleven van snelheid en regels voor laden/lossen belangrijk.
De VVD heeft om die reden bij het college aangedrongen op goede communicatie over de nieuwe verkeersregels én voldoende handhaving om erop toe te zien dat de snelheid er inderdaad uit gaat met een betere veiligheid als gevolg.
Het eindresultaat in 2024 zal zijn: een bloeiend winkelgebied met enthousiaste ondernemers en tevreden bezoekers die veilig de Gijsbrecht kunnen bezoeken: te voet, per fiets of in de auto.