Tijdens de gemeenteraad van 6 maart is de Hilversumse Educatieve Agenda (HEA) besproken.

Twee ambities staan centraal in deze nieuwe agenda:

  • Ambitie 1: een goede start en een doorgaande brede ontwikkeling
  • Ambitie 2: een passende plek en tijdig de juiste ondersteuning

Verdeeld over 8 speerpunten zijn er een scala aan initiatieven die helpen om te zorgen voor gelijke kansen op alle Hilversumse scholen. Voor de Hilversumse VVD een heel belangrijk onderwerp. Gelukkig is de agenda dan ook bijna unaniem aangenomen.

De VVD heeft in aanvulling op de HEA een motie ingediend om het college op te roepen om een stap verder te gaan. Want beweegarmoede is niet voorbehouden aan een beperkte groep schoolkinderen. Natuurlijk zijn er verschillen tussen scholen op het punt van sport & bewegen, maar over de hele linie beweegt de Hilversumse jeugd te weinig. En hier geldt: jong geleerd is oud gedaan, een actieve leefstijl start op school.

De motie op initiatief van de VVD is aangenomen in de gemeenteraad en daarom gaat de wethouder Onderwijs (en Sport overigens) nu actief aan de slag om kennis en ervaring op het gebied van beweegprogramma’s tussen scholen te delen. Want sommige scholen hebben in de afgelopen jaren ervaringen opgedaan op het gebied van ‘de dynamische schooldag’. Dat past perfect bij de ambitie van de VVD: zo veel mogelijk kinderen in Hilversum die voldoen aan de beweegnorm.

Ellis Zeeuw van der Laan
Tobias Westerneng