Afgelopen raadsvergadering is een belangrijke motie unaniem aangenomen om de zeer grote verhoging van de kosten voor bezoekers van vergunninghouders te dempen. Het maximale dat nu per dag wordt afgerekend is EUR 3,50 en hoger wordt de rekening voor één dag niet. De motie is ingediend namens Hart voor Hilversum, VVD, CDA en GroenLinks. We zijn er de afgelopen weken heel erg druk mee geweest, maar het is gelukt. Het college moet hiervoor wel een aanpassing doen in het beleid, waarna dat opnieuw door de raad moet worden vastgesteld op 6 maart, dus per 7 maart is dit probleem grotendeels weg.

Maar er was wel wat meer mis met dit beleid, en het hele proces van opstellen tot beoordelen, belsuiten en implementenen. En daarom heeft de fractie van de Hilversumse VVD een motie van treurnis ingediend. Dat is een motie waarin de raad uitspreekt ergens treurig over te zijn. En ik ben uitermate treurig over wat er allemaal mis gegaan is bij het opstellen en invoeren van het nieuwe parkeerbeleid.

Het begon allemaal al vlak voor de zomer, toen het stuk voor het eerst gepresenteerd werd aan de raad. Toen bleek, dat de tweede parkeervergunning in het nieuwe beleid op termijn in heel Hilversum geschrapt zou worden. Niemand had deze (nogal draconische) maatregel besteld, dus het was voor iedereen een verrassing. Dit is destijds “gerepareerd” door ingrijpen van de VVD (gesteund door Hart voor Hilversum, BVNL en CDA).

Ook was in het eerste plan het vrij parkeren op zondagen in de schil geschrapt, ook zonder dat iemand dat gevraagd had. Het CDA heeft dat moeten repareren, zodat je in de wijken op zondag nog gratis kunt parkeren. Ook dit werd met brede steun aangenomen.

In het stuk stond de volgende passage over het bezoekerstarief:

De bezoekersregeling houdt in de bezoekers van de bewoners, via een app of webportal van de bewoners, tegen een gereduceerd tarief kunnen parkeren op straat. De betaling verloopt dan via (de app van) de bewoner. De reductie die de bewoners krijgen is 50% van het reguliere parkeertarief.

Wat er niet staat, is dat dit een hele forse verhoging is van het huidige tarief van 40 cent. Dat is niet duidelijk af te lezen uit het stuk. Dit moet de raad ook zichzelf aanrekenen, ik doe dat in ieder geval wel, want dit was met wat speurwerk boven water te krijgen, ook al wezen de cijfers die we later kregen er ook niet echt op. Maar we waren ook wel heel druk met de andere reparaties. Hierdoor is dit tarief in het uiteindelijk stuk terecht gekomen zonder dat iemand door had wat de impact was. En dit ondanks dat inmiddels de portefeuillehouder (wethouder), het college van B&W, de commissie én de raad er meerdere keren over vergaderd hadden. Er waren bijelkaar zo’n 50 mensen betrokken bij deze besluitvorming die daar meerdere keren over vergaderd hebben, en niemand heeft dit aan zien komen.

Na vaststelling zijn er fouten gemaakt bij de invoering van het nieuwe beleid. Dat kan gebeuren, maar ongelukkig is het wel. Zo ging de maximale parkeerduur op de Gijsbrecht van 2 naar 1 uur, op de Havenstraat van 3 naar 1 uur, en werd het bezoekerstarief gekoppeld aan het progressieve straattarief, waardoor het tweede bezoekersuur 2x zo duur werd als het eerste. Dat was helemaal niet de bedoeling.

En dan is er nog de communicatie rondom de hele invoering. Hier zijn we allemaal tekort geschoten. Ook de raad had hier over door kunnen vragen, maar ook hier zijn fouten gemaakt. En daardoor is er onrust ontstaan bij onze inwoners, zoals ook vorige week woensdag bleek uit de bijdragen van de insprekende bewoners bij de commissievergadering Bereikbaarheid & Duurzaamheid.

De VVD is van mening dat een erkenning van de fouten, de onrust en de onduidelijkheid vanuit de raad naar onze inwoners toe gepast is. En dat is wat ik de raad vroeg te doen met deze motie van treurnis. Naar mijn mening is dit ook verantwoordelijkheid nemen als gemeentebestuur, en, belangrijker nog, erkenning richting onze inwoners dat er fouten zijn gemaakt en dat ze beter van ons mogen verwachten.

Van de 37 raadsleden waren er 18 die er ook zo over dachten. De overige 19 om voor hen moverende redenen niet. Dat respecteer ik natuurlijk. Ik vind het wel jammer, want wie je ook de schuld zou willen geven, uiteindelijk is richting de inwoner (dus ook de kiezer) de raad en niemand anders dan de raad verantwoordelijk voor de kaders van en controle op het beleid.

Naar mijn mening moeten we mans genoeg zijn om dat dan ook te erkennen en hardop uit te spreken. Het vertrouwen in de politiek is immers al niet al te hoog!

Hidde Fennema
Fractievoorzitter VVD