Hilversum, 19 april 2024

De coalitiepartijen Hart voor Hilversum, VVD, GroenLinks en CDA hebben besloten, na het vertrek van wethouder Karin Walters, met elkaar verder te gaan.

De coalitiepartijen willen een wethouder toevoegen om terug te komen naar het aantal van vijf.

De coalitiepartijen hebben samen de wens om te zoeken naar een bredere basis in de huidige gemeenteraad, waarbij het bestaande coalitieakkoord de basis blijft.

Dit betekent dat de huidige coalitiepartijen niet in eerste instantie zoeken naar een wethouder uit één van deze partijen.

De komende weken wordt de tijd genomen om verkennende gesprekken te voeren met één of meerdere oppositiepartijen voor toetreding tot de huidige coalitie met een eigen wethouder.

Voor deze verkennende gesprekken nemen we twee weken.

Regie Redmeijer
Hidde Fennema
Marleen Remmers
Olaf Streutker