Het is al lang een opvallend fenomeen; in Hilversum staan verdiepingen boven winkels vaak leeg. Dit komt vooral omdat er allemaal regels zijn als je zo’n verdieping wilt ombouwen naar een woning. Bijvoorbeeld moet je in zo’n geval zelf zorgen voor een parkeerplaats. Op veel plaatsen, zoals bijvoorbeeld de Gijsbrecht, is dat behoorlijk lastig – of eigenlijk onmogelijk. Ook eisen rondom woningsplitsing en minimale gebruiksoppervlakken zitten in de weg.

Nu zijn die regels er niet voor niets. We willen dat in onze stad fatsoenlijke woningen ontwikkeld worden, gericht op doorstroming in de woningmarkt en bovenal gericht op wat het hardst nodig is in de buurt.

De Hilversumse VVD is al jaren druk met deze puzzel. We hebben de parkeereis aangepast zodat het mogelijk is om te bouwen zonder een parkeerplaats. Voorheen was de auto van de bewoner dan het probleem van de gemeente, maar in het nieuwe parkeerbeleid kan een ontwikkelaar de parkeerplaats afkopen maar dan heeft de toekomstige bewoner ook géén recht op een parkeervergunning. Dit klinkt logisch maar dit was voorheen niet mogelijk.

Woensdag 3 april is ook het nieuwe beleid vastgesteld voor splitsing en verkamering. Tot onze verbazing was daar een eis in opgenomen dat een woning minstens 35m2 gebruiksoppervlak moest hebben. Terwijl volgens het bouwbesluit 25m2 ook mag. Die 35m2 is niet haalbaar, en de eis rondom bergingen vaak ook niet. Op initiatief van D66 hebben we twee moties ingediend om dit beleid zo aan te passen, dat als de regels verhinderen dat er uberhaupt een woning kan worden ontwikkeld, er door het college afgeweken kan worden van de 35m2- en bergingsruimte-eis. Dit levert volgens sommigen alleen al op de Gijsbrecht zo’n 140 woningen op!

Op deze manier maken we meer woningen beschikbaar zonder hoogbouw of verdere verdichting. En daar zijn we, na 7 jaar aan dit probleem gewerkt te hebbe, heel blij mee!