De zomer is pas net officieel begonnen, maar bij velen zat die al een paar weken in de bol. De scholen maken zich klaar voor de vakantieperiode en het TV seizoen is al afgelopen. De VVD Hilversum kent zo’n zomerstop niet. Wel zijn we over het algemeen geneigd het reces van de politiek als rustmoment te nemen, dat in Hilversum net als de basisscholen start op zaterdag 4 juli.

Kijken we terug sinds de laatste zomerstop zien we positieve ontwikkelingen. De VVD Hilversum heeft ook dit jaar weer doorgepakt op politiek gebied. Zo heeft onze wethouder Floris Voorink onder andere grootse plannen gepresenteerd voor het centrum. De fractie profileert zich op alle portefeuilles door inhoud, kennis en daadkracht. Dit jaar kreeg de VVD de meeste stemmen in Hilversum (en daarbuiten) bij de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen met op beide lijsten een Hilversumse kandidaat. Elisabeth Post is weer Gedeputeerde geworden in het provinciebestuur van Noord-Holland en Haitske van de Linde heeft plaatsgenomen in het Algemeen Bestuur van het Waterschap Amstel Gooi en Vechtstreek.

Onze eigen afdeling heeft in oktober 2014 een grotendeels nieuw bestuur gekregen. Denktanks zijn gestart die fractieleden adviseren. Er is geëxperimenteerd met een nieuwe opzet van de ALV wat zeker wordt doorgezet. Op 4 juni jl. was het succesvolle eerste mini-college met als onderwerp: retorica. Tot slot worden al weer nieuwe bestuursleden gezocht ter aanvulling voor het groeiend aantal taken.

En we mogen alvast uitkijken naar een mooi komend ‘seizoen’. De politiek kan weer voortvarend aan de slag vanaf 26 augustus. Er staan leuke activiteiten voor de afdeling in de steigers, het aantal denktanks wordt vergroot en het aantal plannen blijft groeien. Daar hebben we in de komende ‘rustperiode’ alle tijd voor.

Geniet van de zomer!

Namens het bestuur van de VVD Hilversum,

Gerard Ekelmans
Secretaris