In de commissie Samenleving van 14 september hebben wij het voorstel om subsidie te verstrekken aan de Meentwerf teruggestuurd. Dit was deels op procesmatige gronden en deels op inhoudelijke argumenten gebaseerd.

Het college had besloten om vooruitlopend op de besluitvorming door de raad de subsidie alvast te verstrekken. Daarmee wordt de raad gepasseerd en kan zij haar werk niet doen. Dat is op zichzelf al genoeg voor een stevig gesprek tussen college en raad, maar als het plan ook nog inhoudelijk een aantal haken en ogen heeft, tja.. Dan moet je als raad helemaal op je strepen gaan staan.

Vooropgesteld: er is geen enkele twijfel over de betrokkenheid en het enthousiasme waarmee de mensen van de Meentwerf bezig zijn. Het is juist de ambitie van de gemeenteraad en het college om mensen aan te moedigen om te komen met ideeën en plannen. Maar het voorstel van het college is om de Meentwerf subsidie te verstrekken vanuit het programma ‘sterke buurten’. En dat kunnen wij niet onderschrijven, om een aantal redenen.

Zo is er bijvoorbeeld nog geen visie op wat we precies willen gaan doen om Hilversumse buurten te versterken en voor we geld gaan verdelen willen we daar eerst duidelijkheid over. Anders kunnen we niet afwegen wat wel en wat niet in aanmerking zou moeten komen voor gemeenschapsgeld.
Daarnaast is de Hilversumse Meent een sterke buurt, met een goedlopend buurtcentrum. Het budget om buurten te gaan versterken is beperkt en de Hilversumse Meent staat niet in de top van buurten waar dringend actie nodig is.
Ten derde is een ‘creatieve broedplaats’ ook niet het type project waar we aan denken als het gaat om het versterken van een buurt.

Kortom, als het college terugkomt met het voorstel om de Meentwerf op basis van andere argumenten en vanuit een ander budget subsidie te verstrekken, dan zullen we daarover de voors en tegens gaan afwegen. Als het voorstel blijft om het project vanuit het programma buurten te financieren, dan zullen wij daar, ook na een ordentelijk proces, niet mee instemmen.

Haitske van de Linde
Raadslid VVD Hilversum