De Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving hebben deze week gezamenlijk het rapport ‘Plezier in bewegen’ aangeboden aan premier Rutte. De oproep die gedaan wordt is simpel en krachtig: ‘dagelijks twee keer een half uur sporten en bewegen in het onderwijs’.

Scholen hebben een unieke positie om kinderen te stimuleren om voldoende te bewegen. Bewegen is meer dan sporten alleen, ook voldoende uren lichamelijke oefening door een vakleerkracht zijn belangrijk. Daarnaast tellen ook andere vormen van bewegen mee, zoals (buiten)spelen in de pauzes en beweegmomenten tussen de lessen.

In het rapport krijgt de gemeente de rol van ‘procesregisseur’ toebedeeld (dit is één van de drie aanbevelingen). Bij dit vraagstuk spelen verschillende partijen een rol zoals, scholen, sportverenigingen, buurtsportcoaches en kinderopvangorganisaties. De gemeente kan scholen en deze andere partijen bij elkaar brengen om zo vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, met als uiteindelijke doel een leven lang bewegen onder kinderen en jongeren aan te moedigen.

De Hilversumse VVD vindt bewegen en sporten ongelooflijk belangrijk voor jong en oud. Als er kansen zijn om kinderen meer ‘in beweging’ te krijgen, dan moeten we die aangrijpen. Daarom hebben wij naar aanleiding van het verschijnen van dit rapport een aantal vragen gesteld aan het college. Zo willen we bijvoorbeeld weten of het college het rapport kent en of zij de ambitie van ‘dagelijks twee keer een half uur sporten en bewegen in het onderwijs’ onderschrijven. Verder willen we weten of er cijfers bekend zijn over of de jeugd in Hilversum voldoende beweegt en welke rol het college voor de gemeente ziet in het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod van sport/bewegen door kinderen en jongeren en het bij elkaar brengen van de verschillende partijen.

Tobias Westerneng

Raadslid VVD Hilversum