De Hilversumse VVD maakt zich ernstig zorgen over het functioneren van het Sociaal Plein.

Op 10 april a.s. staan de achterstanden op de agenda van de commissie zorg & samenleving. Het gaat hier om het bericht van 20 maart dat er € 150.000 extra wordt geïnvesteerd om de in 2018 ontstane wachtlijst voor WMO-aanvragen versneld weg te werken. Op grond van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) kunnen onze inwoners een voorziening aanvragen, zoals hulp in de huishouding, een traplift of dagbesteding. Essentiële voorzieningen om bijvoorbeeld langer thuis te kunnen blijven wonen of de partner of familie te ontlasten.

Het is niet voor het eerst dat de uitvoering door het Sociaal Plein op de agenda staat. Zo hebben we in 2017 afgesproken dat er 3 jaar lang extra geld wordt geïnvesteerd in het Sociaal Plein om de dienstverlening te verbeteren. Deze periode met extra investeringen loopt nog tot medio 2020. In 2018 heeft de Rekenkamer een onderzoek verricht naar de verstrekking van WMO voorzieningen in Hilversum. Hieruit bleek dat eigenlijk alle aanvragen worden gehonoreerd. Maar tegelijkertijd kraakte de rekenkamer kritische noten. Vooral op het gebied van de rechtsbescherming van de inwoners en de snelheid van de afhandeling van de aanvragen moest het veel beter. Gelukkig heeft het college deze aanbevelingen overgenomen en liet weten hiermee aan de slag te gaan. De indruk ontstond dat het Sociaal Plein op de goede weg was.

Daarom verbaast het nu dat er € 150.000 extra nodig is. Hiervoor wordt een extern bureau ingehuurd die binnen 4 maanden de wachtlijst moet wegwerken. Hoe kan het dat ondanks de extra investeringen het de afgelopen jaren niet gelukt is om deze kerntaak van het Sociaal Plein op orde te krijgen en te houden. Er zijn verschillende externe omstandigheden die de verwachting rechtvaardigen dat er alleen maar meer WMO-aanvragen komen. Moeten onze inwoners dan opnieuw lang op hun WMO-voorziening wachten? Moet dan telkens extra geld worden geïnvesteerd?

De VVD zal er daarom bij de wethouder op aandringen dat er gewerkt wordt aan een structurele oplossing op het Sociaal Plein. Zodat onze mensen die dat nodig hebben de juiste ondersteuning ontvangen. En zodat ons geld op doelmatige en effectieve wijze wordt besteed.

Diana van Daalen
VVD Hilversum