In Hilversum geldt, zoals in veel gemeenten, een parkeernorm. De parkeernorm dicteert hoeveel parkeerplaatsen een ontwikkelaar moet aanleggen als er een pand, bijvoorbeeld een appartementengebouw, wordt ontwikkeld. De norm is het instrument van de gemeente om af te dwingen dat er, als er huishoudens bij komen, ook parkeerplaatsen bijkomen.

Toch is het in sommige gevallen echt niet mogelijk voor een ontwikkelaar om alle vereiste parkeerplaatsen aan te leggen, vaak door ruimtegebrek. Voor dit soort uitzonderingen bestaat het Mobiliteitsfonds. Ter compensatie van de niet aangelegde parkeerplaatsen stort de ontwikkelaar geld in het Mobiliteitsfonds. Het is dus een soort afkoopregeling.

Dit fonds bestaat al 10 jaar, en heeft duidelijke regels. Zo moet minimaal 50% van het geld uit het fonds besteed worden aan het aanleggen van nieuwe parkeerplaatsen elders in de gemeente, en mag het ook besteed worden aan het verbeteren van de mobiliteit in Hilversum, echter maar voor maximaal 50%. De Raad is als enige bevoegd onttrekkingen te doen aan het fonds.

In de Gooi- en Eemlander was vorige week te lezen dat het fonds 1,2 miljoen euro bevat, en dat er nauwelijks iets van uitgegeven wordt. Dit komt vooral omdat de voorwaarden van het fonds te strikt zijn gebleken. In de praktijk is het maar zelden toegepast, en dus ligt er een stapel geld op de plank. Geld, dat onder de toezegging dat de gemeente er iets goeds mee zou doen, is gestort. Dat is niet de bedoeling.

Het college stelde deze week voor de voorwaarden voor onttrekkingen aan te versoepelen zodat we dit geld eindelijk ook eens gaan uitgeven. De VVD vindt dat een goede zaak. De twee 50%-regels worden losgelaten en het college krijgt meer bevoegdheden om ook zonder toestemming van de Raad onttrekkingen te doen aan het fonds.

En dàt vond de VVD nu ook weer net even te ver gaan. Als het college zelf – volledige en onbeperkte – onttrekkingen kan gaan doen en pas later aan de Raad rapporteert dan hebben we als Raad net iets te weinig controle.

Daartoe heeft de VVD, met steun van alle andere aanwezige fracties, een amendement ingediend afgelopen woensdag. Het stelt voor de bevoegdheid van het college te maximeren op onttrekkingen van 100.000 euro. Kleinere bedragen kan het college zelf over besluiten, maar ook deze moeten gerapporteerd worden aan de Raad. Bedragen boven de 100.000 euro blijven uitsluitend een Raadsbevoegdheid.

Het amendement is unaniem, dus door alle fracties, aangenomen.

Hidde Fennema

Woordvoerder Bereikbaarheid & Duurzaamheid

Fractie VVD – hiddefennema@vvdhilversum.nl – 06 41 389 404

Kijk hier het fragment terug van de behandeling in de Raad van 26 juni: