Maandagavond 8 juli was Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport en lid van het liberale smaldeel van het kabinet, op uitnodiging van VVD-raadslid Tobias Westerneng te gast in Hilversum. In de Burgerzaal van het Raadhuis was de minister één van de vier sprekers rond het onderwerp: ‘samenspel voor een vitaler Hilversum’.

Tobias vond het tijd voor een breed gesprek over het inzetten van sport op andere domeinen, omdat voldoende sporten en bewegen vele maatschappelijke voordelen heeft. Als meer Hilversummers sporten en bewegen, kan dat naast gezondheid ook voordelen bieden op terreinen als eenzaamheid, pesten of overlast van jongeren.

Er waren ruim 80 mensen van allerlei instanties op de uitnodiging ingegaan. Onder enkele voorbeelden te noemen: er waren vertegenwoordigers vanuit kinderopvangbedrijven, welzijnsorganisaties, het Goois Natuur Reservaat, sportclubs, het centrum voor Jeugd & Gezin, buurtsportcoaches, scholen en zorginstellingen aanwezig en ook enkele geïnteresseerde Hilversummers.

De minister zette uiteen waarom het zo belangrijk is dat het Nationaal Sportakkoord waar hij zich sterk voor maakt, nu lokaal doorvertaald wordt, onder het motto: ‘landelijk beleid maken, lokaal doen!’.

 

Na de minister kwam VVD-wethouder Floris Voorink aan het woord. Hij beantwoordde in zijn bijdrage een aantal vragen over de staat van de Hilversumse sport. Er gaat veel goed, gaf hij aan. 80% van de inwoners zegt ‘regelmatig te sporten of bewegen’, wat net iets boven het landelijk gemiddelde ligt. Er zijn ruim 100 sportverenigingen en een lokaal sportakkoord is in de maak.

De derde spreker, Gert-Jan Lammens van Rotterdam Sportsupport, vertelde over de Rotterdamse aanpak op dit thema. In de havenstad wordt bijvoorbeeld sport naar de school gebracht in plaats van andersom en bestaat een beweegprogramma om mensen te helpen aan een baan te komen.

De laatste spreker, Margot van Beusekom, sportermarketeer en als adviseur betrokken bij onder meer de ontwikkeling van visie 2030 van Rotterdam Sportsupport, gaf aan welke ontwikkelingen er buiten de sportwereld plaatsvinden die impact gaan hebben op sporten en bewegen, zoals de behoefte aan een ‘experience’ en de opkomst van techniek om er twee te noemen.

Aan het slot van de avond werd er onder leiding van avondvoorzitter Roderik van Grieken gekeken of verbinding mogelijk was tussen de aanwezigen. Hoe kunnen we elkaar versterken? Kunnen we samen iets bedenken waarbij sporten en bewegen leidt tot maatschappelijke impact? Na 10 minuten met elkaar in groepjes praten kwamen de eerste ideeën al op tafel: ouderen betrekken bij wandelevenementen, wie heeft behoefte aan ruimte en kan iets met lege voetbalvelden op zondag, kan de wielerclub mensen leren fietsen op elektrische fietsen?

Deze voorbeelden smaken voor de VVD naar meer. Na de zomervakantie gaan we verder met het oogsten van ideeën. We gaan rond een aantal deelonderwerpen verder met elkaar in gesprek, denk bijvoorbeeld aan rondetafelgesprekken over thema’s als ‘ongebonden sporters, de beweegnorm bij kinderen en jongeren, en het vitaal houden van ouderen. Interesse om deel te nemen? Meld je aan bij Tobias: tobiaswesterneng@vvdhilversum.nl

In de Gooi en Eemlander verschenen voor en na de bijeenkomst artikelen over de manier waarop de VVD tegen sport aankijkt, namelijk als welzijnsinstrument:

https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20190626_63873188/hilversums-vvd-raadslid-ziet-bewegen-als-welzijnsinstrument-sporten-moet-een-grotere-rol-krijgen

https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20190708_98759868/hilversumse-vvd-houdt-klein-symposium-met-minister-bruno-bruins-meedenken-over-sport-en-bewegen