Vandaag verscheen een artikel in de Gooi- en Eemlander over de motie van D66 over het planten van vetplantjes op de daken van bushokjes. In de laatste zin staat “zijn motie wordt door bijna alle partijen ondersteund, alleen de VVD denkt er nog over na”.

En dat klopt helemaal.

Wij hebben niet meteen meegetekend omdat de motie pas rond 18u binnenkwam, twee uur voor de raadsvergadering, én omdat ons de financiële dekking niet duidelijk was.

Op het eerste gezicht lijkt het een sympathiek plan om sedum-plantjes op bushokjes te planten, bijvoorbeeld om meer water te kunnen opvangen en om meer ruimte bieden voor insecten bijen en vlinders. Echter, er wordt gewerkt aan een integraal plan voor duurzaamheid door wethouder Kastje, dus dan zijn losse ‘invliegers’ niet handig.

En ook is de financiering niet duidelijk; de motie stelt dat het betaald kan worden uit de reclame-inkomsten van de posters in de bushokjes, maar dat geld gaat nu ergens anders heen. En de ontvanger van dat geld zal dat dus moeten inleveren. Voor dit plan is dus geen dekking.

Daarnaast hebben we in Hilversum speciale bushokjes in Dudok-stijl, en het valt maar te bezien of dit allemaal wel met die bushokjes kan, of dat er dan een complete vervanging van alle bushokjes bij komt kijken.

Al met al zijn het voor ons net even te veel vragen om mee te gaan in deze motie. We zien dit soort innovatieve ideeën graag terug in de context van een duurzaamheidsaanpak, naast echt grote oplossingen voor de gehele regio zoals elektriciteit uit geothermie, waar wij als VVD al twee jaar voor pleiten. Over de motie is vorige week uiteindelijk niet gestemd vanwege tijdgebrek. We zullen het heroverwegen als de motie alsnog langskomt in de volgende raadsvergadering, hopelijk in aangepaste vorm, geadresseerd aan de juiste wethouder.

Hidde Fennema
Woordvoerder Bereikbaarheid & Duurzaamheid
Fractie VVD – hiddefennema@vvdhilversum.nl – 06 41 389 404