Tijdens de gemeenteraad van 16 oktober 2019 stond het belangrijke onderwerp “Visie en Agenda Jeugdzorg” op de agenda. Éen op de tien kinderen heeft Jeugdhulp nodig in Nederland. De VVD is kritisch op de kwaliteit van Jeugdzorg en kijkt met een scherp oog naar de doelmatigheid van de Jeugdzorg: worden de euro’s goed besteed? De VVD is blij te constateren dat de kwaliteit volgens de Hilversumse rekenkamer op orde is, al zijn er aanbevelingen. De grip op de kosten ontbreekt nog en daarom is de VVD blij dat wethouder Karin Walters de ambitie heeft om controle op de kosten te krijgen.

De VVD heeft bij de behandeling in de Gemeenteraad één nieuw punt ingebracht. Met een amendement heeft de VVD gepleit voor de koppeling van Sport & bewegen aan deze agenda. Tot verbazing van de VVD was dit onderdeel namelijk niet opgenomen. Sport & bewegen wordt te vaak als apart beleidsterrein gezien. Terwijl de kracht van sport op alle terreinen in te zetten is, juist in het sociaal domein. Alle partijen in de Hilversumse raad steunden het VVD amendement. De wethouder omarmde het amendement ook: zij gaat nu actief op zoek naar organisaties die actief zijn op het thema Sport & bewegen. Hoe kunnen zij als maatschappelijk partner betrokken worden bij de kern van de Jeugdwet: “dat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en meedoen in onze samenleving”.

Tobias Westerneng
VVD Gemeenteraadslid
Woordvoerder Sport, Onderwijs, Welzijn, Buurten, Werk & Inkomen