In opdracht van gemeente Hilversum heeft het onderzoeksbureau Research2Evolve een onderzoek onder inwoners van de gemeente Hilversum uitgevoerd. Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd en staat bekend als de Hilversum Monitor. Tussen december 2018 en februari 2018 zijn 10.000 huishoudens benaderd, ruim 30% heeft de vragenlijst compleet ingevuld (online en op papier).

Hieronder staan 10 resultaten uitgelicht. De complete rapportage vind u in Bijlage 1 – Eindrapportage Hilversum Monitor 2018.

 1. 29% van de Hilversumse respondenten vindt dat Hilversum vooruit gegaan is het afgelopen jaar, 10% vindt achteruit.
 2. 71% is tevreden met de kwaliteit van de huur- of koopwoning
 3. 86% voelt zich veilig in de eigen buurt
 4. 36% vindt dat er voldoende voorzieningen zijn voor in de buurt voor jongeren, 52% vindt dat voor ouderen
 5. 61% geeft aan 2 keer of vaker per maand te sporten, ruim de helft doet dit buiten verenigingsverband
 6. 72% is niet op de hoogte van de duurzaamheidslening van de gemeente Hilversum
 7. 86% maakt min of meer geregeld recreatief gebruik van natuurterreinen en bosgebieden (met op 1 Hoornboegse heide)
 8. 74% voelt zich (bijna) nooit eenzaam
 9. 66% heeft een betaalde baan, 1/3 werkt in Hilversum en 2/3 buiten Hilversum
 10. De bereikbaarheid van het centrum per auto wordt gewaardeerd met een 5,2. Met de fiets is dat cijfer een 7,9.

De drie grootste ergernissen zijn:

 1. hard rijden door auto’s
 2. onvoldoende parkeermogelijkheid,
 3. vervuiling (zwerfvuil, hondenpoep).

De VVD neemt de onderwerpen uit deze Monitor mee in haar keuzes. De VVD staat voor een schoon, heel en veilig Hilversum. Onze speerpunten zijn: veiligheid, bereikbaarheid, levendig centrum, duurzaamheid (wel groen, maar niet gek), gezonde gemeente financiën. Wilt u hier met ons over in gesprek, bekijk dan de contactgegevens van onze fractieleden.