De VVD heeft in Hilversum 6 van de 37 raadszetels (en dat is minder dan de meeste mensen verwachten als ze denken aan het ’t Gooi). Hilversum is een stad met een divers profiel. Wist u bijvoorbeeld dat 42% van de woningen in Hilversum een zogeheten “sociale” woning is?

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hebben wij als VVD een coalitie gevormd met Hart voor Hilversum (7 zetels), D’66 (7 zetels) en GroenLinks (5 zetels). Zo hebben we als coalitie een mooie meerderheid van 25 zetels in de gemeenteraad. De VVD levert 2 van de 7 wethouders. Dankzij een sterke raadsfractie en twee sterke wethouders kan de VVD écht verschil maken en kunnen we onze agenda, zoals die verwoord is in het coalitieakkoord, uitvoeren.

De VVD-fractie bestaat uit 6 raadsleden: Frits, Haitske, Ruud, Hidde, Tobias en Freek, en 3 commissieleden; Edwin, Sven en Ellis. Het verschil is dat commissieleden wel spreekrecht hebben in de verschillende raadscommissies, maar geen stemrecht in de raad. Al met al dus 11 liberalen die zich dagelijks inzetten voor Hilversum.

Raads- en commissieleden doen hun werk veelal ’s avonds; zo’n 2 à 3 avonden in de week zijn ze op pad, in debat of in fractieoverleg. De wethouders doen hun werk fulltime; maar ook zij zijn daarbij ’s avonds nog vaak in de weer. Daarnaast heeft de partij nog een actief bestuur, en een grote groep actieve leden. We organiseren vaak bijeenkomsten om te discussiëren over uiteenlopende thema’s. Ook worden er opleidingen georganiseerd en natuurlijk de algemene ledenvergaderingen, waar ook over de politieke actualiteit gesproken wordt.

Bij de laatste verkiezingen kreeg de VVD in Hilversum 6.173 stemmen. Met een paar stemmen meer hadden we er zo een zetel bij gehad, en hadden we meer invloed gehad. Als je de liberale koers een warm hart toedraagt, blijf dan niet thuis bij verkiezingen. Jouw stem maakt echt verschil. 

Wil je meepraten? Als je lid wordt van de VVD dan kan dat! We nodigen je van harte uit om mee te doen!