De VVD heeft in Hilversum 6 van de 37 raadszetels. En dat is minder dan mensen vaak denken als ze denken aan het ’t Gooi. Maar Hilversum is divers. Wist u, dat 42% van de woningen in Hilversum zogenaamde “sociale” woningen zijn? Hilversum is dus wat dat betreft helemaal niet zo “Gooisch” als sommigen soms aannemen. 

De VVD heeft een coalitie gevormd met Hart voor Hilversum (7 zetels), D’66 (7 zetels) en GroenLinks (4 zetels). Zo hebben we als coalitie een mooie meerderheid van 22 zetels in de gemeenteraad. De VVD levert 2 van de 7 wethouders. Door een sterke raadsfractie en twee sterke wethouders kan de VVD hier verschil maken en kunnen we onze agenda, zoals die verwoord is in het coalitieakkoord, uitvoeren.

Naast onze 6 raadsleden Frits, Haitske, Ruud, Hidde, Tobias en Freek zijn er ook nog twee commissieleden; Edwin en Sven. Commissieleden hebben spreekrecht in de verschillende commissies, maar geen stemrecht in de raad. 

Al met al dus 10 mensen die zich dagelijks druk maken om Hilversum. Raads- en commissieleden doen hun werk ’s avonds; zo’n 2 à 3 avonden in de week zijn ze op pad, in debat of in fractieoverleg. De wethouders doen het werk fulltime; maar ook zij zijn daarbij ’s avonds nog vaak in de weer.

Daarnaast heeft de partij nog een actief bestuur, en een grote groep actieve leden. We organiseren vaak bijeenkomsten om te discussiëren over uiteenlopende thema’s. Ook worden er opleidingen georganiseerd en natuurlijk de algemene ledenvergaderingen, waar ook over de politieke actualiteit gesproken wordt.

Bij de laatste verkiezingen kreeg de VVD in Hilversum 6.173 stemmen. Met een paar stemmen meer hadden we er zo een zetel bij gehad, en hadden we meer invloed gehad. Als je de liberale koers een warm hart toedraagt, blijf dan niet thuis bij verkiezingen. Jouw stem maakt echt verschil. 

Wil je meepraten? Als je lid wordt van de VVD dan kan dat! We nodigen je van harte uit om mee te doen!