Weinig inwoners weten het, maar op het Arenapark staat momenteel een biomassacentrale. Ooit leek het een goed idee om de kantoorgebouwen daar te verwarmen door een ‘grote houtkachel’ naast de Gooise Atletiek Club te plaatsen. Door het verbranden van houtsnippers wordt er namelijk minder gas verbruikt. Maar inmiddels weten we beter. Ook al verstookt deze centrale enkel tak- en tophout uit omliggende natuurgebieden, het idee achter biomassa is -weten we nu- niet echt duurzaam.

Qua CO2 maakt dat niet zo veel uit misschien, maar op het gebied van rookgas met fijnstof zeker wel. Als je dan bedenkt dat het Arenapark vooral een sportpark is -en met de ambities van de Masterplan Arenapark 2.0 nog meer gaat worden- dan kan je je voorstellen dat een rokende schoorsteen (ook al is deze goed gefilterd) niet langer passend is.

Als we vinden dat het Arenapark een duurzame toekomst tegemoet moet gaan, zoals het hanteren van een nul-op-de-meter uitgangspunt, vindt de VVD dat een biomassacentrale geen plaats heeft in dit toekomstbeeld.

En dat geldt niet alleen op het Arenapark. De biomassacentale op het Arenapark moet niet verplaatst worden zoals het college voorstelt, hij moet weg.

Er zijn alternatieven. De VVD pleit al lang voor een grondig onderzoek naar geothermie. Met geothermie kan elektriciteit èn warmte worden opgewekt en het heeft weinig nadelen. Helaas ontbreekt het tot nu toe aan politieke durf om dit structureel op te pakken.

De VVD zal zich blijven verzetten tegen niet schaalbare oplossingen voor de bühne en zal blijven knokken vóór grootschalige, duurzame oplossingen zie echt zoden aan de dijk zetten!

Dit punt zal de VVD komende donderdag inbrengen tijdens de commissiebehandeling van het Masterplan Arenapark 2.0.

Tobias Westerneng (woordvoerder Arenapark)
Hidde Fennema (woordvoerder duurzaamheid)

Fractie VVD Hilversum