In de raadsvergadering van 9 april is het nieuwe cultuurbeleid “Momentum” aangenomen. Een titel die verwijst naar de enorme dynamiek, creativiteit en energie die in cultureel en kunstzinnig Hilversum voelbaar is. Met het nieuwe cultuurbeleid wil de gemeente Hilversum het culturele aanbod koesteren, voor toekomstige generaties behouden en aantrekkelijk houden voor alle Hilversummers.

Het budget gaat dan ook fors omhoog. De ondertitel van het nieuwe cultuur beleid is heel belangrijk: een Podium voor alle Hilversummers. Passief en actief cultuur beleven en met aandacht voor de cultuureducatie. In ons VVD verkiezingsprogramma was dit een prominent punt; meer toegankelijk en betaalbare cultuurlessen waaronder muziek. De motie waarin het college gevraagd wordt om te onderzoeken of muziek en kunstonderwijs middels een privaat-publiek fonds toegankelijker voor iedereen gemaakt kan worden werd dan ook breed ondersteund.

Onze cultuuraanbod met ruimte voor  muziek, architectuur, theater, beeldende kunst , evenementen én het gevarieerde Horeca aanbod maakt dat Hilversum nog aantrekkelijker wordt voor iedereen: Hilversummers en niet-Hilversummers.

Onder de drie uitgangspunten.staan nog vier pijlers waarop de uitgangspunten steunen: muziek en podiumkunsten, media en film, architectuur en beeldende kunst en als vierde culturele educatie en participatie.

Ellis Zeeuw van der Laan