In de raadsvergadering op 19 juli stond nogal wat op de agenda. Totaal ruim 4.000 pagina’s aan stukken verdeeld over 228 documenten die we in één avond behandelen. En met behandelen bedoel we dan besluiten nemen! Eén van de onderwerpen op de agenda was het nieuwe parkeerbeleid. Dit is een veelomvattend plan, waarvan we de gevolgen maar moeilijk kunnen overzien:

  • We gaan enorm veel wijken toevoegen aan het gereguleerde gebied: alles binnen de buitenring
  • De eindtijd gaat van 9u ’s avonds naar 12u ‘avonds
  • We gaan geen nieuwe parkeervergunningen meer verstrekken voor nieuwe ontwikkelingen – dat moet gedaan worden op eigen terrein
  • We gaan het mogelijk maken, en hier was het ons om te doen, om te transformeren of te ontwikkelen zonder recht op een parkeervergunning, waarbij de parkeerplaatsen kunnen worden afgekocht voor een redelijk bedrag.

Mijn fractie denkt dat dit de volgende gevolgen gaat hebben:

  • Het gebruik van de eigen oprit zal toenemen, dat is immers verplicht in gereguleerd gebied, waardoor er minder auto’s op straat komen te staan
  • Er zullen minder mensen die buiten Hilversum wonen, maar hier werken, met de auto komen vanwege de kosten. Dit gaat effect hebben op de inkomende pendel forensen, en misschien zelfs wel positieve uitwerking hebben op de drukte van de buiten- en zeker de binnenring
  • Er zullen minder mensen na 9u ’s avonds de wijken in gaan om gratis te parkeren, dus minder auto’s in de stad
  • We kunnen woningen gaan bouwen op plekken waar dat nu niet kan (en mensen die daar gaan wonen, krijgen nooit een parkeervergunning)
  • Nadat het nieuwe beleid meervoudige bewoning is vastgesteld kan er getransformeerd gaan worden en zo gaan we een hoop onbenut potentieel vrijmaken (wonen-boven-winkels). We hopen dat nieuwe beleid in Q1 2024 vast te stellen.

Dit is een leuke opsomming van allemaal positieve gevolgen. Zeker weten we het alleen niet, wat het is echt veelomvattend en er is een sterke koppeling met andere beleidsterreinen zoals mobiliteit en wonen. We moeten echt goed in de gaten houden of dit niet veel te ver gaat en of er geen onbedoelde bij-effecten zijn die we nu nog niet kunnen overzien.

Maar het belangrijkste was dat in het nieuwe parkeerbeleid vrij subtiel was opgenomen dat de tweede parkeervergunning in heel Hilversum gaat verdwijnen. Bijna had niemand het gezien, maar wij wel. We hebben natuurlijk een amendement gemaakt om hier een stokje voor te steken.

De VVD vindt het véél te ver gaan om ook de mogelijkheid voor een tweede (en derde, in sommige gevallen) parkeervergunning in heel Hilversum integraal te schrappen. Hoe dat in het stuk gekomen is weet ik niet, maar ik weet wel dat geen enkele Hilversummer dit besteld heeft. Het stond in ieder geval bij niemand in het verkiezingsprogramma. En het is ook echt te zot voor woorden om in wijken waar zat ruimte is voor een tweede vergunning, deze te weigeren. Dit kwam op ons over als een klassiek gevalletje “autopesten”. Een gezin waar er twee werken hebben vaak gewoon echt twee auto’s nodig!

Amendement A23-104 Parkeerbeleid 2023 is een vrij technisch stuk, maar de aanpassingen komen erop neer dat we bij het bepalen van het aantal vergunningen per adres we, net als nu, buurtgericht kijken naar hoeveel plek er is in een wijk. Het college besluit daar over. Krappe wijken zullen nog steeds maximaal 1 vergunning per adres kunnen krijgen, maar in wijken waar meer ruimte is, kunnen ook meerdere vergunnnigen per adres worden uitgegeven waarbij mensen die komen voor een 1e vergunning voorrang krijgen boven mensen die komen voor een tweede vergunning. Gewoon precies hoe het nu is dus.

Gelukkig heeft ons amendement het met vrij brede steun gehaald. Vooral D66 was van mening dat we actief beleid moeten voeren om parkeerplaatsen te verwijderen. Daar gaan we niet in mee; de parkeerdruk is binnen de buitenring bijna overal erg hoog, dus dit is zeker niet het moment om te gaan fantaseren over het vervangen van parkeerplaatsen door moestuintjes of wormenhotels. Eerst maar eens zien wat dit nieuwe beleid gaat brengen!

Hieronder een klein fragment, het werd uiteindelijk nog een leuk debatje. Voor de liefhebbers: https://youtu.be/W2QXd3gc8Zg?t=6513

Hidde Fennema