De huidige gemeentelijke sportlocaties (zwembad en sporthallen) worden door een extern bedrijf geëxploiteerd. Dat bedrijf zorgt voor het beheer van de gebouwen, denk aan schoonmaak en onderhoud. De sportverenigingen die ruimte huren op deze locaties hebben ons verzocht om het nieuwe te bouwen sportcomplex op het Arenapark (Sportpark) eventueel op andere manier te beheren. Namelijk met een zogenaamde Maatschappelijke Exploitatie Stichting. We hebben daar als gemeente al wel ervaring mee, een soortgelijke constructie passen we toe bij de Uitvaartstichting. Er zitten voordelen aan zo’n stichting, de VVD fractie wil graag weten wat de voor- en nadelen zijn ten opzichte van andere vormen. Bijvoorbeeld op het gebied van kosten, risico’s en maatschappelijke impact. De motie die de VVD maakte is met 31 stemmen voor en 5 tegen aangenomen in de gemeenteraad. Daardoor gaat het college dit onderzoek nu uitvoeren. Goed nieuws voor de sportverenigingen!

Tobias Westerneng