Woensdag 19 juli hebben we besloten in te stemmen met het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie. Hierin staat wat we gaan doen met de verschillende besluiten die we genomen hebben in de mobiliteitsvisie. In die visie staan vrij veel maatregelen. Met sommige zijn we het eens, met sommige zij we niet zo blij een weer andere zijn ronduit vervelend. Zo gaat dat soms in de politiek.

De maatregelen zijn bijna allemaal gericht op het stimuleren van de fiets en daarmee het ontmoedigen van autogebruik. Dat is zoals de politieke wind in HIlversum staat. Daar gaat de VVD voor een deel best in mee; het is niet zo gek om op de drukke centrumring met veel kruisende fietsers en voetgangers 30 km/h te rijden. Maar het anti-auto sentiment begint wel een beetje uit de hand te lopen en onze 5 zetels zijn niet altijd genoeg om dat op punten waar wij vinden dat het moet bij te sturen. Veel mensen hebben de auto echt oprecht nodig om hun werk te kunnen doen, om te voorkomen dat ze vereenzamen, aan mantelzorg te doen of het halve hockeyteam naar de uit-club te brengen.

Een willekeurige greep uit de maatregelen:

  • Centrum verboden voor auto’s (binnen de centrumring, m.u.v. wegen naar parkeergarages)
  • Centrumring 30 km/h
  • Inzetten op deelvervoer
  • Eén of meerdere zero-emissie- zones in het centrum en op de Gijsbrecht van Amstelstraat
  • Verbeteren verkeersveiligheid rondom scholen en sportparken
  • Instellen van betaald parkeren in het gehele gebied binnen de buitenring
  • Gratis busvervoer voor ouderen
  • “Slimme” verkeerslichten

.. en zo nog veel meer. Gelukkig staat er ook nog iets anders in! Bij het vaststellen van de visie in 2021 heeft de VVD met succes een amendement ingediend waarin staat dat er ook daadwerkelijke optimalisaties aan de buitenring moeten worden gedaan om de doorstroming te verbeteren.

We gaan het Den Uylplein optimaliseren, we gaan de onderdoorgang van het viaduct op de Lage Naarderweg uitdiepen, en we gaan de rotonde Diependaalselaan – Utrechtseweg aanpassen. We zijn er blij mee dat we deze praktische maatregelen die echt wat doen nu eindelijk gaan uitvoeren!

Hidde Fennema