Eindelijk kan er gestart worden met de bouw van het in 2017 afgebrande buurthuis De Lelie. Inmiddels zijn de plannen echter veel groter dan het buurthuis alleen. De zogenaamde Multifunctionele Accommodatie (in gewone taal: een verzamelgebouw) herbergt het buurthuis, de Paulusschool, een kinderdagverblijf en plek voor de jeugd. Een mooi initiatief om verschillende sociale functies te combineren in één gebouw.

Enkele weken geleden bleek echter dat de kosten ruim € 1,3 miljoen hoger uitvallen dan eerder begroot. Dit komt onder meer door inflatie en stijgende rentes. Maar vooral ook omdat de gemeenteraad steeds grotere en ambitieuzere plannen heeft geformuleerd. Deze plannen vallen nu veel duurder uit. Het is niet alleen op dit project dat de ambities torenhoog zijn. Ook op andere dossiers lijken de bomen tot in de hemel te kunnen groeien. Vergeten wordt vaak dat al het geld dat we uitgeven als gemeente belastinggeld is.

De overschrijding wordt voor een klein deel gedekt uit het huisvestingsbudget voor scholen. Dat geld kan nu niet aan andere locaties besteed worden. Het overgrote deel komt uit de algemene middelen van de gemeente. Op dit moment heeft de gemeente nog geld over. Liever hadden we gezien dat het geld gebruikt zou worden voor aflossing van schulden. Of gewoon niet uitgeven, zodat er ook minder binnen hoeft te komen.

Schoorvoetend heeft de VVD ingestemd met deze kostenoverschrijding. Vooral omdat we niet opnieuw vertraging willen. Ook omdat vertraging weer hogere kosten met zich meebrengt. In de bijdrage in de raad hebben we gevraagd om kritisch naar onszelf (als gemeenteraad) te kijken. Geld kan maar één keer uitgegeven worden. Ook als het geld van een ander is. Daarom moeten de lokale volksvertegenwoordigers er bewust van zijn dat ieder initiatief om een plan groter te maken, ook hogere kosten met zich meebrengt.

Gerard Ekelmans
Contact: vvd@gerardekelmans.nl