Deze maand moet de gemeenteraad van Hilversum besluiten of we willen doorgaan of stoppen met het gescheiden inzamelen van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankpakken, ofwel PMD. De oranje bak dus.

We hebben al twee keer eerder op het punt gestaan ermee te stoppen, maar omdat we toen hele gunstige contracten hadden, was dat te duur. Dat contract verloopt nu, en dus is het een goed moment om de feiten nog eens goed op een rijtje te zetten.

Bij de commissievergadering van 9 mei heeft de De Hilversumse VVD zich uitgesproken als voorstander van het stoppen met het gescheiden inzamelen en hiervoor in de plaats te kiezen voor nascheiding.

Bij nascheiding wordt het plastic door de afvalverwerker geautomatiseerd uit het afval gehaald.

De belangrijkste argumenten hiervoor zijn:

1. Het milieurendement, dus hoeveel het oplevert voor het milieu, is op dit moment gelijk bij beide manieren van inzamelen. Maar in de bereidheid van door inwoners zelf gescheiden PMD zit al jaren een neerwaardse trend, en in de kwaliteit van nascheiding zit al jaren een opwaardse trend. Er is niets wat er op wijst dat deze trends niet doorzetten, waardoor nascheiding dus beter is voor het milieu en daar doen we het tenslotte voor.

2. De kosten zijn te overzien. Nascheiden is duurder, maar komt neer op 3 euro per inwoner per jaar. Door innovatie in de industrie verwachten we dat die kosten eerder zullen dalen dan stijgen.

3. Het scheelt Hilversummers een bak in de tuin. Vooral in krappe wijken met kleine tuinen maakt dit echt enorm uit, maar ook in de keuken.

4. Het scheelt vrachtwagenbewegingen omdat we twee afvalstromen met bijbehorende vrachtwagenroutes samenvoegen tot één.

Bij de behandeling in de commissie was een veelgehoord argument van tegenstanders van dit plan dat scheiding door inwoners belangrijk is voor “bewustwording”. Als inwoners actief hun afval aan het scheiden zijn denken ze vaker aan hoe vervuilend ze zijn. We begrijpen dat argument, maar we zijn bij de De Hilversumse VVD niet zo van het vingertje. Daarbij hebben inwoners straks nog steeds 3 bakken in de tuin staan (papier, gft, en rest) dus je moet nog steeds nadenken wat waar in moet.

Op dit moment lijkt er en krappe meerderheid te zijn die wil stoppen met de gescheiden inzameling van PMD. Partijen als D66, CU, SP, PvdA en GroenLinks lijken de oranje bak in de tuinen te willen houden. Gezien de aantallen brieven die we als raad ontvangen hebben die oproepen tot stoppen met PMD lijkt de verhouding onder inwoners anders. Maar de beloofde enquête is door de regio nooit uitgevoerd dus dat zullen we nooit zeker weten.

Woensdag 15 mei nemen we een besluit in de gemeenteraadsvergadering. Wat Hilversum kiest, is belangrijk, want de regio is verdeeld dus het standpunt van Hilversum zou wel eens doorslaggevend kunnen zijn. Als het aan ons ligt stoppen we binnenkort in ieder geval met de oranje bak!

Hidde Fennema

Fractie VVD