De bestuurlijke coalitie en daarmee het college van burgemeester en wethouders van Hilversum is weer op sterkte.

Na het vertrek van Karin Walters moest een nieuwe wethouder worden gezocht. De coalitiepartijen hebben daarbij als uitgangspunt genomen dat het college gedragen moest worden door een brede coalitie met veel steun uit de raad.

Voor de VVD gold vooral dat de stabiliteit van het nieuwe gemeentebestuur van groot belang is gezien de grote opgaven die er liggen.

Als eerste stap is met alle fracties met meer dan één zetel een informatief gesprek gevoerd. Dit leverde een voedingsbodem op om inhoudelijk door te praten met de fracties van Democraten Hilversum en de PvdA.

Tijdens deze gesprekken werd duidelijk dat de huidige coalitiegenoten tot een ander oordeel kwamen over de meest ideale verbreding.

Na zorgvuldige gesprekken bleek er uiteindelijk doorslaggevend draagvlak voor verbreding met DH en PvdA. Hart voor Hilversum is hierop tot de conclusie gekomen dat hun toekomst buiten deze coalitie ligt.

De afgelopen dagen is de laatste hand gelegd aan de bestuurlijke- en werkafspraken, en zijn deze aan de betrokken fracties voorgelegd.

Hidde Fennema (VVD) “Graag bedank ik de collega’s van Hart voor Hilversum en wethouder van Hunnik voor de prettige samenwerking. Ik ben blij om te kunnen melden dat de beoogde coalitiefracties positief hebben gereageerd. Hiermee krijgt het Hilversumse gemeentebestuur weer de brede basis en stabiliteit die nodig is om met alle grote dossiers aan de slag te gaan.”

De coalitie bestaat hiermee uit: VVD, DH, GL, CDA en PvdA. Als nieuwe wethouderskandidaten zullen Edwin Göbbels (DH) en Jacqueline Kalk (PvdA) aan de gemeenteraad worden voorgesteld ter benoeming.