Afgelopen woensdag is in de gemeenteraad de Sport- en beweegnota besproken en goedgekeurd.

De Hilversumse VVD heeft aandacht gevraagd voor het meetbaar maken van de effecten van het voorgestelde sport- en beweegbeleid. Dit klinkt logisch, maar is in de praktijk lastiger gebleken dan je zou denken. Zo worden er in de nota 16 focuspunten voorgesteld waarvan het in de evaluatie van voorgaand beleid, heel lastig te bepalen is in welke mate het bijdraagt aan de forse ambitie van het college. Die ambitie is namelijk dat duizenden Hilversummers meer dan nu gaan voldoen aan de beweegrichtlijn. De door de VVD ingediende motie is gelukkig aangenomen: maak vooraf duidelijk wat en hoe er gemeten gaat worden. 

Onze fractie is positief over het feit dat er nu meer koppeling is met het welzijnsbeleid. De VVD pleitte daar in 2019 al voor: https://www.hilversumsnieuws.nl/politiek/politiek/151695/tobias-westerneng-vvd-sport-en-bewegen-integraal-inzetten-als-middel-in-we

Zo gaat deze niet meer alleen over verenigingen en accommodaties, juist scholen en andere maatschappelijke partijen worden betrokken. Of het allemaal voldoende is om de ambitie te halen, dat zal de toekomst uitwijzen.

Zoals professor Scherder in 2022 in een door de Hilversumse VVD georganiseerde online bijeenkomst al stelde: er is te weinig urgentie en daadkracht om de beweegpandemie echt op te lossen. 

Wij hopen dat we over een paar jaar kunnen vaststellen dat dit college wel een stap in de goede richting zet en dat die gemeten kan worden. 

Tobias Westerneng 

Woordvoerder Sport